Från Blind Hönas arkiv

Usla datorverktyg stressar arbetsterapeuter

"Jag har fått en hammare när jag behöver skruva. Den liknelsen gör arbetsterapeuten Eva Rydling när hon beskriver det nya datoriserade journalprogrammet."
suntliv.nu: Datorisering på gott och ont, 18 mars 2005
Den här artikeln är inte helt ny, men har undgått mig tidigare.

En skrämmande genomgång som prickar in sex av sex punkter i min modell för hur IT-relaterad stress uppkommer:
  1. Dåligt användaranpassat gränssnitt och funktionalitet.
  2. Datorerna används för nya, utökade arbetsuppgifter som hon inte tycker hör till sitt väsentliga arbete. ("Den ökade administrativa arbetsmängden har medfört att patientbesöken blivit kortare.... nu är det hon som tar betalt och utfärdar frikort".)
  3. Systemen som minskar graden av flexibilitet och egen kontroll över arbetet ("I det gamla programmet kunde jag göra egna mallar. I det nya programmet kan man inte skapa fraser....")
  4. Informationsfetischism gränsande till nytailorism (Ett tidigare system var "användarvänligt men det saknar möjligheten att kunna ta fram tillräckligt mycket statistik...")
  5. Dramatisk ökad förändringstakt ("Innan jag hunnit lära mig tidbokningen är redan nästa system på gång. Nya rutiner införs i en så snabb takt att jag inte vet hur jag ska bete mig och tänka för att orka med...").
  6. Negligerad utbildning, bara kör skarpt med nya system ("Jag har inte hunnit lära mig tidboken")
Intressant att reflektera över att trots mängden statistisk information, har de nya systemet gjort den kvalitativa informationen fattigare ("I dag skriver jag så korta journaler som möjligt"). Samma svar fick jag när jag intervjuade tandläkare om deras erfarenhet av datoriserade journaler.

Här finns också en vanlig variant på reaktionen att ge sig själv skulden: Jag hade tänkt att jag skulle gå i pension innan datorerna tog över. Vad tror ni sådana attityder - och de är vanliga - betyder när vi jämför med kraven på att vi måste arbeta allt längre, för att öka välfärden?

Stackars människor!


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
21 jul 2005

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se