Från Blind Hönas arkiv

Islamofob förfalskar texter från AB, Expressen, Sydsvenskan

September 09, 2004
"Muslims rule major Swedish city

An exclusive series of translations from the Swedish press, made for Jihad Watch by Ali Dashti, who writes:

Sweden is one of the worst hit countries in Europe of Muslim immigration and Political Correctness. Now, the police themselves have publicly admitted that they no longer control one of Sweden's major cities. I have made some exclusive translations from Swedish media. They show the future of Eurabia unless Europeans wake up (...) Once-peaceful Sweden, home of ABBA, IKEA and the Nobel Prize, is increasingly looking like the Middle East on a bad day."
Dhimmi Watch, en hatsida mot islam, berättar "hur det är" i Sverige genom att sammanställa ett halvdussin artiklar från Aftonbladet, Expressen, DN, och framför allt Sydsvenskan.

Adressen är www . jihadwatch. org /dhimmiwatch/archives/003131.php. (Jag har styckat upp webb-adressen så den inte är en fungerande länk, för att inte sidan ska få högre google-ranking på grund av mig. För att se sidan: kopiera, klistra in i din webbläsares adressfält och ta bort mellanslagen.)

Den bild sajten ger av Sverige är ett land i fullständig anarki. Och att det naturligtvis är muslimernas fel.

Det verkar först vara ganska vederhäftigt. Alla länkar är noggrant utskrivna och går till verkliga artiklar i svenska tidningar. Med en snabb blick på originalen ser de ut att vara korrekt översatta. Är det verkligen så här illa?

Men det som sajten påstår vara "translations from Swedish media" är till största delen förfalskningar.

Mönstret är detsamma i nästan alla exemplen, och därför värt att granska. Början av varje översättning - den första meningen eller så - är i stort sett korrekt. Därefter smyger "Dashti" skickligt in sina egna tillägg, utan markering.

Den första länken i sammanställningen går till Aftonbladets text "När vi kommer för att hjälpa spottar de på oss". Ingressen börjar "Polisen erkänner nu att de inte har kontroll över situationen i Malmö". "Översättningen" på jihadwatch lyder:
Malmø, Sweden. The police now publicly admit what many Scandinavians have known for a long time: They no longer control the situation in the nations's third largest city. It is effectively ruled by violent gangs of Muslim immigrants. Some of the Muslims have lived in the area of Rosengård, Malmø, for twenty years, and still don't know how to read or write Swedish.
Men artikeln säger inget alls om "Muslim immigrants" - det är "Dashtis" eget tillägg. Att polisen också säger ("publicly") att det är för enkelt att skylla på invandringen och att andra stadsdelar än Rosengård också är drabbade är däremot inte med i referatet.

Den andra länken, artikeln "Utflyttningen från Malmö den högsta på 30 år" från Sydsvenskan", "översätts" så här:
The number of people emigrating from the city of Malmø is reaching record levels. Swedes, who a couple of decades ago decided to open the doors to Muslim "refugees" and asylum seekers, are now turned into refugees in their own country and forced to flee their homes.
Den första meningen motsvarar ungefär vad som sägs i artikeln. Men den andra är rent påhitt. Originalet säger inget alls om muslimer; och inte heller att svenskarna "tvingas fly sina hem".

Tredje länken; samma mönster. I översättningen av ledaren Inga svenska getton (Sydsvenskan) är den första meningen korrekt:
All of the 600 windows at one of the schools in Malmø have been broken during the summer holiday.
Men slutet av referatet finns inte med i Sydsvenskans text:
Earlier this year, a boy of Afghan origin had made plans to blow up his own school.
Efter detta följer två referat som inte är "förbättrade"; det behövs knappast nu när ramen är satt och spikad, och lite återhållsamhet ökar förmodligen trovärdigheten.

Men i den sista länken kan förfalskaren inte hålla sig längre: utdraget ur Ulf Nilssons krönika Anna Lindh dog förgäves är korrekt översatt - fram till första kommatecknet:
Rapes in Sweden as a whole have increased by 17% just since the beginning of 2003, ...
- men sedan följer rasistens egna tillägg:
... and have had a dramatic increase during the past decade. Gang rapes, usually involving Muslim immigrant males and native Swedish girls, have become commonplace. Two weeks ago, 5 Kurds brutally raped a 13-year-old Swedish girl.
Ulf Nilsson skriver ingenting alls om unga muslimska män och inget om kurder som våldtar en trettonåring.

Tekniken är alltså att först vara korrekt. Därefter att lägga till egna påståenden i de "översatta" artiklarna. Vidare att försiktigt böja vad som sägs i originalen för sina egen syften: "kriminella gäng" blir "criminal gangs of immigrants", "invandrare" blir "muslims", "flytta" blir "tvingas fly", och så vidare.

Resultatet kan vara ganska övertygande - särskilt för en osäker person, eller någon utan förstahandskunskap. Bland kommentarerna kan man läsa saker som "I am left practically speechless to read about islam in sweden" och "Malmo sounds like hell on earth. What a nightmare!"

"Dashti" skulle förstås mycket väl kunna påstå att hans tillägg också är sanna (trots att de inte finns med i vad han kallat är översättningar). Att hoppa från tuva till tuva på det sättet när man blir bemött är typiskt för rasisternas sätt att argumentera (se också i kommentarerna under den tidigare Blind Höna-notisen "Reaktionär mysticism är inget alternativ).

I grunden ligger naturligtvis rasisternas hopklumpning av människor: alla invandrare eller kriminella är i deras föreställningsvärld muslimer, och omvänt är därför alla muslimer också kriminella (se i kommentarerna till inlägget: "ALL cultures I know of are superior to Muslim culture. The Islamic world is an universal failure..." (...) "I see all Muslims, regardless of how benign they may be, as a threat to me and my civilisation").

Läs alla kommentarer - det är påfrestande men nyttigt. "Let us remember that ALL our countries are threatened by Islamic Monster" ... "The answer to this problem: 1. Send in the army. Round up the neanderthals.."

I kommentarerna läggs också en rad nya påståenden till de ovan - t.ex. "Swedish national radio is broadcasting an Islamic sermon in Swedish every morning". Visserligen utan källhänvisningar här, men nu är ju trovärdigheten redan förankrad.

I kommentarerna ber också läsare om att adresser till svenska webbloggar, för att sprida sitt budskap, "eftersom svenskarna inte får tala om problemen":
Ali Dashti - for God's sake, man, post some Swedish internet blogs where we can post links to jihadwatch.org - if you just put up links, more people will come and see them, and there's a LOT of Swedes ith EXCEPTIONAL English skills. You see, we don't even need to add arguments - just POST THE SITE. The Swedes will find it themselves, since theyre not allowed to talk about it. Get the word out! Geoff
Där ges länken bland annat till Blind Höna. Än så länge har dock kommentarerna inte ramlat in. Rasisterna håller sig kanske trots allt gärna för sig själva.

Fler texter om Malmö:
Multikulturellt Malmö i USA-press, 31/10
"Malmö i Fox News", 26/11.
Fortsatt kampanj kring Malmö hos Dhimmiwatch, 30/11.
Fox ljuger om den muslimska "explosionen", 30/11.

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
11 sep 2004

Kommentarer

De diskriminerade mig när de länkade till svenska bloggar.

Från: stationsvakt | Skickat vid: 0:13, 12 september 2004

Allt kan förvrängas och paketeras om, allt för att stärka sina egna syften. Denna sajt du skriver om har påvisat detta med besked.


Annica

Från: Annica Tiger | Skickat vid: 7:27, 12 september 2004

Det är sjukt att man kan förvränga fakta på det viset. Självklart finns det människor som tror att det är sann information, och det kan tyvärr leda till förödande effekter.

Från: Mona | Skickat vid: 20:31, 14 september 2004

Vaket!

Har du skrivit till dem och påpekat de felaktiga översättningarna, och vad fick du i så fall för svar?

Från: gudmundson | Skickat vid: 1:46, 20 september 2004

Bloggaren Alicio meddelade mig att han skrivit till Spencer och påpekat de felaktiga översättningarna. Inget svar har hörts av.

Sidan med de förfalskade citaten ligger kvar; inga rättelser har infogats. Den senaste kommentaren till översättningarna är från Jill Fallon, som skriver "Thank you so much for this site which I just discovered. I am learning more about the threat Western countries face. It's discouraging but far better to know the reality of what's going on."

"Ali Dashti" har fortsatt att referera material om/från Sverige - nu senast om att Barnradion gör en serie program om Muhammeds liv. Kritiken går ut på att detta är "sanerade" versioner av islam som utelämnar allt läskigt som står i Koranen - uppmaningar till massmord, till exempel.

Det må vara så, men det blir lite parodiskt när läsarna utmålar kristendomen som "den goda sidan". Man frågar sig om dessa kristna verkligen läst gamla testamentet (se till exempel "Massmördaren Josua", http://kornet.nu/blindhona/arkiv/000131.html ).

Sajten publicerar mejladresser till SR och UR och ett antal medarbetare på företagen och uppmaningen att skriva brev dit.

I de senare inläggen är "Dashti"s översättningar och egna kommentarer åtskilda. Kanske har Spencer tagit honom i örat. Men några rättelser av förfalskningarna har inte gjorts.

Från: Jonas | Skickat vid: 7:06, 20 september 2004

Dhimmiwatch frågar retoriskt om "whether you intend to provide similar histories for Buddhism, Christianity, Hinduism and Judaism..."

Det ver jag inte, men en snabbkoll visade att Barnradion faktiskt introducerat en annan religion förut:

"Vad skullehända om man råkade stöta ihop med asaguden Oden på en gammal vind? Det får du veta i detta radiodrama."

http://www.ur.se/forntiden/radio/

Från: Jonas | Skickat vid: 7:13, 20 september 2004

Stockholm Spectator sysslar väl regelbundet med sådant här, känns det som.

Från: JonasT | Skickat vid: 16:01, 03 oktober 2004

Tack för granskning!

"Jihad Watch" verkar vara en minst sagt tvivelaktig site. I rättvisans namn bör framhållas att de länkar till svenska tidningar som bifogas - och därmed själva artiklarna - i samtliga fall är korrekta. Det ursäktar inte förfalskningar. Men undanröjer inte heller de faktiska problem som beskrivs i Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen etc.

En kommentar dock:

Att som Jonas vifta bort kritik av Barnradions nya satsning med det utslitna argumentet "Men Bibeln då?!" är inte seriöst.

För det första handlar den här frågan om tolkning av de religiösa urkunderna. En av de största skillnaderna mellan Islam och Kristendomen är synen på textens roll och anspråk - något som får ENORMA betydelser för utformningen av ett samhälle. Därtill har den kristna civilisationen ALLTID skiljt på stat och kyrka (läs vad Jesus själv säger i Matteusevangeliet!). Glöm heller inte att vi i väst genomgått både reformation, upplysning och en vetenskaplig / rationell revolution. Den som ifrågasätter Bibeln straffas inte längre med döden. Den som "smädar" Islam riskerar fortfarande livet - även i sekulära Turkiet (och misstänker jag, även i dagens Europa). Salman Rushdie, Naguib Mahfouz eller massakern i Sivas (1993) är pilotfall.

För det andra är Bibeln ett kollektiv verk av otaliga författare från helt olika tider och med helt olika attityder. Qur'an är författad och sammanställd under en betydligt kortare tidsrymd och med ett otvetydigt politiskt program som målsättning (omvändelse, expansion, underkastelse). Glöm inte att Islam formades i skuggan av två kämpande stormakter (Östrom och Persien) som båda förvaltade stora rikedomar. De islamiska arméernas framfart i Medelhavsområdet, Afrika och Asien var intimt sammankopplad med de byten som utlovades (särskilt land och slavar). Inte bara med någon sorts allmän fromhet.

För det tredje kan och får INGEN religion eller politisk ideologi ges någon särskild sorts immunitet. Kritik är nödvändigt. Förtal är däremot förkastligt. Tyvärr får jag den bestämda känslan av att Jonas blandar ihop korten en smula.

Från: Läsaren | Skickat vid: 17:22, 01 november 2004

Det behövs en översättning av denna artikel till Engelska! Källförfalskare bör rättas!

Från: ab | Skickat vid: 20:50, 01 november 2004

Jag hade inte tänkt återkomma hit. Men idag blev den holländske filmaren Theo van Gogh mördad.

Varför?

Därför att han tillsammans med den somaliska flyktingen Ayaan Hirsi Ali gjort en kortfilm som kritiserar kvinnoförtrycket inom Islam (inklusive i Holland).

http://www.rnw.nl/hotspots/html/dut041102.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3974179.stm

Stora mängder muslimer ser fortfarande Qur'an som Allahs ord (bokstavligen). När Islam granskas (vare sig det är vetenskapligt eller genom en kortfilm) ligger dödshotet aldrig långt borta. För att hitta liknande exempel i Sverige får vi gå tillbaks till häxbålens tid.

Som sagt: "Bibelargumentet" är inte seriöst.

I övrigt tackar jag för föredömlig granskning.

Från: Läsaren | Skickat vid: 17:07, 02 november 2004

Men käre läsare: inte har den kristna civilisationen "alltid" skiljt på stat och kyrka! Ända från kristendomens införande i Sverige har den varit ett instrument för staten att styra riket. Och fortfarande har vi ju som bekant ett stort antal KRISTdemokratiska partier i Europa, ofta i maktställning. Alf Svensson har ofta krävt att "den judiskt -kristna etiken" officiellt ska slås fast som en grundval för samhället. Visst är det sammanblandat.

Och visst får folk sätta livet till i Guds namn. Inte behöver vi gå tillbaka till inkvision och häxbål: förföljelser och ren utrotning av ursprungsbefolkningar runt om i världen, på 18- och 1900-talen, har regelbundet åberopat de kristna värderingarna och de kristna staternas ansvar.

Och mellan 1990 och 2000 utfördes 24 mord eller mordförsök på läkare som utförde aborter i USA.

Men de flesta kristna är ju ingalunda terrorister? Nä, just det. Det beror alltså inte på urkunden vad man gör eller hur man tycker. Det finns moderata muslimer likväl som kristna galningar.

Från: jonas | Skickat vid: 23:57, 02 november 2004

Skrattretande sammanställning av artiklar, onyanserat är väl ett ord för det, lögn är ett annat.

Men ändå, jag kan inte låta bli att undra, varför är det så svårt att belysa de här problemen utan att bli kallad rasist? Varför kan man inte erkänna att det finns områden i Malmö som har enorma problem som till viss del beror på segregration?

Jag kan bara se till mig själv och jag vet att jag blir förbannad, upprörd och ledsen när jag läser om incidenterna i Rosengård där ambulanspersonal hotas, jag börjar läsa mellan raderna och anta att det är invandrare som ligger bakom "det här också". Ledsen, men jag gör det.
Jag tänker på de senaste tio gångerna jag har varit ute på krogen i min lilla småstad och hur många gånger jag har blivit hotad av "invandrare" (där kom det igen, nu drar han alla över en kam igen) och jag blir vansinnig på alla jävla idioter som bekräftar alla fördomar man matas med dagligen.

Samtidigt blir jag upprörd så fort nån i stil med Ulf Nilson skriver nåt som det han skrev för nån vecka sen om att polisen borde ha bättre saker för sig än att utreda diskrimineringen i krogkön. Det var nåt i stil med att man inte borde lägga resurser på att utreda diskrimineringen på krogen, visst, det är en vettig åsikt. Man kan ha åsikter om vilka brott som ska prioriteras, men hela tonen i artiklen stank av unken folkhemsrasism. (Som hans artiklar ofta gör, kan jag väl tillägga.)

Förstår ni min kluvenhet? Om jag ser logiskt på det ser jag att även om man inte kan dra alla över en kam och man inte kan generalisera så finns det problem i t.ex. Rosengård där man måste inse att etnisk tillhörighet är en faktor. Lugna er nu, jag skrev inte orsak, jag skrev att det är en faktor, en del av problemet. Jag kommer nu att skriva meningen som får alla (inklusive mig, när jag ser den i tryck) att se rött: Deras kultur, seder och attityder är en del av problemet.

Sådär, då var det sagt. Nån som kan tänka sig att fundera på innebörden i den meningen innan ni plockar fram stora PK-sågen och stämplar "Sverigedemokrat" i pannan på mig? Kan det vara så att det är större sannolikhet att en kille från Somalia eller Syrien som växt upp med hederskulturen, tvångsgifte, slöjor och den patriarkala familjesynen begår ett övergrepp än en svensk kille som växt upp och haft gympa i skolan ihop med tjejer, sett sin pappa sköta tvätten och sin mamma köra bil? Kan vi snälla, snälla få en sansad debatt runt det här?

Och kom inte och säg att de kristna är lika farliga, det har väl ingen som helst betydelse? Att det finns kristna terrorister (på rak arm: LURD, Pro-Life rörelsen, den kristna milisen i Libanon) är väl ingen hemlighet, men varför skulle detta hindra att man bemöter muslimsk fundamentalism som den farsot den är?

Från: Peter | Skickat vid: 13:46, 25 november 2004

Det är svårt att få en nyanserad debatt så länge som den ena sidan skriker "rasist!" så fort den andra sidan påpekar uppenbara problem med invandringen. Så länge som det politiska etablissemanget är ovilligt att ta tag i det här så kommer debatten att se ut på det här sättet.

För den som t.ex undrar över vissa folkgruppers represenation rörande olika brott rekommenderas ett besök till www.bra.se Där kan man själv se hur landet ligger - svart på vitt.

Från: Dennis | Skickat vid: 8:59, 26 november 2004

"Kan det vara så att det är större sannolikhet att en kille från Somalia eller Syrien som växt upp med hederskulturen, tvångsgifte, slöjor och den patriarkala familjesynen begår ett övergrepp än en svensk kille som växt upp och haft gympa i skolan ihop med tjejer, sett sin pappa sköta tvätten och sin mamma köra bil?" skriver signaturen "Peter" och gör sig i och med det skyldig till det jag tycker tillhör mindre konstruktiva inlägg i den angelägna debatten.

Varför? Jo, därför att det inte leder någonstans. I en problemorienterad diskussion kan alla delta, och antaganden av slaget ovan väger lika tungt som statistiken man kan finna på den av "Dennis" rekommenderade hemsidan.

Jag tycker att det har hänt åtskilligt i debatten de senaste åren - i positiv riktning. Bilden att man stämplas som rasist eller Sverigedemokrat så fort man öppnar munnen kring problem är en myt. Det finns faktiskt från flera håll en större mognad och växande insikt. Jag har inte mött en enda människa som inte anser att det finns problem - i Sverige i allmänhet eller i Malmö specifikt. Tills någon kan visa mig en sådan människa kommer jag att avfärda den typen av argumentation som retoriskt dravel.

Två opinionsundersökningar som kom förra året tycker jag illustrerar att det inte heller är någon elitgrej - svenska folket var negativt inställa till att ta emot fler flyktingar men positiva till arbetskraftsinvandring. Även om jag inte delar slutsatsen i det förra fallet, är det inte ett tecken på rasism eller avoghet, utan en rätt uppfattad bild av att systemet är åt skogen och inte har fungerat.

Det politiska etablissemanget bekymrar sig över frågorna, tro mig, men är ganska begränsade i förmågan att komma loss från den traumatiska låsning som just nu finns. De kan ju inte frigöra sig från det som varit ett av tankefelen bakom integrationsarbetet - tanken på att politiken har huvudansvaret för integration. Det är fel.

Min fråga till Peter är - vad ska göras FÖRUTOM att "bemöta muslimsk fundamentalism som den farsot den är"? Och hur bemöter man då farsoten på bästa sätt? Man får visst säga att "deras" "kultur, seder och attityder" är en del av problemet - bara man är så god att också specificera vad exakt man menar, och vad man anser är problem. Debatten kommer köra fast så länge debattörer kör med vagheter.

Men om vi är mer precisa och ärliga, kommer vi också att kunna nå den nivå i debatten när vi kan gå vidare till en mer konstruktiv nivå - nämligen "hur?" Hur kan vi få det att fungera? Hur ska man bära sig åt när eleverna har olika kunskapsnivåer? Hur ska man göra när det blir bråk mellan föräldrar och lärare? Hur ska polisen fördela sina resurser för att kunna säkra rättstryggheten på bästa sätt - och hur ska politikerna prioritera för att kunna ge de resurser som behövs? Hur gör man i en anställningsintervju om den intervjuade bär slöja? Hur förhåller man sig till att inte bara svenskar tyr sig till det kända när de befinner sig på ny mark? Och så vidare... Det är ju betydligt besvärligare än att bara säga att man inget får säga, och att ingen vill se problemen.

Det finns massor av folk som ser problem hela tiden (nej, de är inte rasister men ofta rätt bekväma i att klaga från åskådarbänk), men extremt få som vågar leta lösningar. Det är den stora utmaningen att förändra just nu. Typ, gör nå't själv.

Från: Tove Lifvendahl | Skickat vid: 14:46, 26 november 2004

"I believe Islam threatens our freedoms. Let me state this clearly: I don't mean every Muslim is dangerous and it would be stupid to think so. But it would be even more stupid to deny that our freedoms must be protected." Theo van Gogh

Dashti ber delvis om ursäkt:

www.jihad watch.org/dhimmiwatch/archives/003269.php

Från: ab | Skickat vid: 1:38, 28 november 2004

Fel format snarare än felaktig information?
Isf att öka detaljgraden i de översatta texterna skulle de naturligtvis valt att, per artikel, lägga en faktaruta med kompletterande information (+ käll ref). Det intressanta är den nya informationen, inte formatfelet.
Det är sällan svensk media nämner brottslingars/offers etnicitet. Frågan är om det inte är dags att ompröva det förhållningssättet och istället följa Norrländska Socialdemokraten och föra in bild och namn på dömda brottslingar (i deras fall gäller det brottslingar som är dömda för grov kvinnofridskränkning). Det skulle ge en ökad social kontroll, en mekanism som vi tappat bort i det moderna svenska samhället.

Från: Magnus | Skickat vid: 14:47, 29 november 2004

Jihad Watch & Dhimmi Watch är en nödvändig website, oavsett vad den blinda hönan och andra politiska korrekta mesar anser om den saken.

Islamiseringen av Europa och då även Sverige är allvarligt. Inte att muslimerna skulle ta över och komma i majoritet, utan pga att media och rättsväsende dömer olika om det är en muslim eller en icke-muslim som begått t ex en våldtäkt.

Är det en muslim (eller flera, då det ofta handlar om gängvåldtäkter), verkar domstolarna ta hänsyn till deras »kultur» och ger dem knappt något straff alls. Vilka signaler ger det till dagens muslimska ungdomar i Sverige?

Nej, det borde vara hårdare straff för någon som begår ett sådant avskyvärt brott och sedan hänvisar till sin medeltida tro och som har fräckheten att skylla på offret!

Från: pe | Skickat vid: 20:23, 01 december 2004

Varför uppvisar alla kritiker av muslimer aldrig några källor för sina påståenden? Kanske för att de inte kan finna några bevis för dom, eller?

Från: Stefan A | Skickat vid: 6:15, 02 december 2004

"Kanske för att de inte kan finna några bevis för dom, eller?"

Profeten salla Allâhu ’alayhi wa sallam sade: ”Allâhs förbannelse över judarna och de kristna” [3] . Och Allâh ta'âla sade: ”sannerligen, de som gjorde kuffr från bokens folk och mushrikeen kommer att vara i helvetets eld för evigt, de är de värsta av varelserna” [4] , och Allâh ta'âla sade: ”O, ni som tror tag inte judarna och de kristna som awliyah (vänner, beskyddare, hjälpare), de är varandras awliyah” [5] .
http://www.darulhadith.com/manhaj/fragorommanhaj/20.html

Egyptiskt barnprogram ca 2 minuter. Judar är apor och grisar
http://stream.realimpact.net/rihurl.ram?file=realimpact/memri/memri_10-30-02_01.rm

Kuffar = Judar och kristna, Haraam = Tabu

http://www.muslimer.com/qa/kuffar_ej_vanner.htm

Från: PM | Skickat vid: 1:51, 03 december 2004

maccabi@crossnet.se och tamaguchi@email.com, vi efterfrågar bevis för följande explicita påståenden:
- Muslimer "hänvisar till sin tro" som försvar i våldtäktsmål. När, var, hur?
- "Media och rättsväsende dömer olika om det är en muslim eller en icke-muslim som begått t ex en våldtäkt." Fakta, please.
- "Domstolarna tar hänsyn till deras 'kultur'." I domskäl i våldtäktsmål? Återigen, fakta please.
- "Domstolarna ger dem knappt något straff alls" (av skälet ovan).

Du/ni ger intrycka av att detta är systematiskt, så belägg detta med mer än anekdoter eller enstaka exempel, tack.

Eexempel hämtade från enstaka knäppskallar eller avsnitt ur historiska urkunder är inte tillräckliga. Bibeln innehåller lika förfärliga ställen. Läs t.ex. om Josuas massakrer på icke-trogna i http://kornet.nu/blindhona/arkiv/000131.html

Från: Jonas, Blind Höna | Skickat vid: 21:19, 05 december 2004

Man kan diskutera detaljer och statistik i oändlighet men faktum kvarstår att Sverige går mot sin undergång som ett land med själv respekt och internationell status. Det är med sorg jag ser detta hända.
Begrunda följande ord: neutralitet, eftergivenhet, politisk korrekthet, ankdamm, moraliskt överlägsen, social "välfärd", sekulär, rädsla .. Vad får dessa ord er att tänka på?
Vad kan göras för att stoppa Sverige som ett Dar Al-Harb?

En annan Dhimmi

Från: Tommy | Skickat vid: 16:48, 05 maj 2005

Tjenna , jag undrar om detta finns på engelska också själva förklaringen . för det är många gånger som folk jag chattar med visar upp jihad watch översätting och presenterar den som en sanning.

Från: stefan | Skickat vid: 20:49, 23 december 2005

Du borde verkligen översätta detta till Engelska.

Från: Aaa | Skickat vid: 23:48, 25 maj 2006

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se