På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Användarnas IT-pris
till system för schemaläggning

Wanja Lundby Wedin delar ut pris och kram till Falköpings socialförvaltning Socialförvaltningen i Falköpings kommun är glada idag. Igår vann de Användarnas IT-pris 2003, priset för bästa IT-tillämpning i arbetslivet. Grattis!

Med det vinnade schemaläggningssystemet FreeTime sköter resursförmedlingen i Falköping vikarieförmedlingen inom äldreomsorg, handikappomsorg och bland undersköterskor i kommunen.

Tack vare systemet har man kunnat öka sysselsättningsgraden hos vikarierna, och tiderna kan anpassas bättre till personliga önskemål. Ett bättre vikariesystem gynnar rimligen också "kunderna" inom vården.

Systemet är gjort i Access av leverantören Office System. Under utvecklingen har användare (undersköterskor) varit inkopplade och gett synpunkter på systemet.
   
På denna sida:
Gå till Om priset
Gå till Fler finalister
Gå till Dåliga nyheter är goda nyheter?
Gå till En ambitiös satsning
Gå till Den närmaste kretsen
Gå till Vad bör göras?
Gå till Teknikens ansvar
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

Om priset
Användarnas IT-pris delas ut av det UsersAward, ett av LO helägt bolag som ska främja bättre IT i arbetslivet. Alla LO-anslutna arbetsplatser i landet bjuds in att skicka in exempel på IT-system som är anpassade till användarna och som verkligen gör jobbet enklare, roligare och lättare att planera.

De förslag som kommit in granskas ambitiöst av en användarpanel, som tillsammans med forskare åker runt till de nominerade arbetsplatserna, intervjuar användarna och granskar systemen på plats.
    Gå tillSidans topp

 

Fler finalister
Trima AB, som tillverkar frontlastare, fick ett hederspris för ett affärssystem som (enligt juryn) "lett till en väsentlig förbättring av såväl arbets- förhållanden och arbetsmiljö som produktivitet". Enligt presentationen hade arbetsledarna avskaffats, och kundorder skickades dirket till de anställda, som själva kunde se vad de ska göra.

Bland de fem finalisterna fanns också Medicinkliniken på St Göran, som själva utvecklat ett enkelt men effektivt och omtyckt system för felrapportering. Jag måste säga att det värmde mig när jag fick höra IT-samordnaren Agneta Nilsson, som byggt systemet i Access (också detta!), förklara att hon börjat som undersköterska på St Göran för 23 år sedan.
    Gå tillSidans topp

 

Dåliga nyheter är goda nyheter?
Dåliga it-system är det tacksamt att skriva om (och jag vet, På Kornet syndar också här). Men ändå är det lessamt och lite märkligt, att när undersköterskor eller hemvårdare själva visar att de kan utveckla system som fungerar så bra att deras arbeten blir lättare och roligare, då är det ingen nyhet.

Inga media bevakade utdelningen av Användarnas IT-pris. Inte en branschtidning som ComputerSweden. Ingen av det halvdussin tidningar som skriver om arbetsmiljö. Inte Kommunalarbetaren eller andra tidningar från LO-förbunden. DN, SR, SVT eller TV4 - självklart inte heller. Vad beror det på?

- Jag vet inte, suckade Ove Ivarsen, LOs It-ombudsman, uppgivet. När LO kallar till presskonferens och säger att IT är skit, då kommer det folk. Men när vi vill visa på goda exempel, dyker det inte upp någon.

De goda exemplen är inte heller så många. Trots att man går ut till i stort sett hela Sverige, kom i år bara nio tävlingsbidrag in.

- Goda system är en bristvara, konstaterade Ivarsen.
    Gå tillSidans topp

 

En ambitiös satsning
UsersAwards är ett ambitiöst försök från LO att bygga en användarrörelse för bättre IT i arbetlivet.

Man samarbetar med forskare på CID, Centre for user oriented IT design, vid KTH i Stockholm, med att certifiera programvaror, ungefär som TCO certifierat bildskärmar.

Dessutom arbetar man med forskningsprojekt, användarnätverk, och kartläggning av hur IT används i arbetslivet.

"UsersAward ska främja innovativa IT-stöd som stöder det utvecklande arbetet och ger mer makt åt användarna," skriver man på sin hemsida. "En aktiv användarrörelse krävs för att det ska kunna bli verklighet. Den skapas genom att fackliga organisationer och konsumentorganisationer träder fram som en samlad kraft." (---)

"UsersAward ska påverka leverantörerna och få dem att satsa på bättre program och bättre införandemetoder. De systeminnovationer som skapas när användare i samverkan med leverantörer hittar goda lösningar, ger marknadsmässiga fördelar både för leverantörer och företag som använder deras produkter."
    Gå tillSidans topp

 

Den närmaste kretsen
Användarpriset delades ut igår (6 maj) på konferensen Användarens Röst, ytterligare en av UsersAward aktiviteter (i samarbete med Nita, Nationellt It-användarcentrum, vid Uppsala Universitet). Men intresset för konferensen är, tyvärr, deprimerande litet.

Varför är intresset för bättre it-system i arbetslivet så litet?Av 75 personer i deltagar-
förteckningen var nästan två tredjedelar föreläsare eller direkta representanter från arrangörerna. Ett dussin kom från några små användbarhetskonsulter och ytterligare ett par från universitetsvärden.

Både LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, och prisjuryns ordförande Anders Flodström, rektor vid KTH, uttryckte förhoppningar om att dessa goda exempel skulle få "spridningseffekt" i arbetslivet.

Men från arbetslivet - de som skulle behöva ta del av och dra nytta av de goda exemplen - kom färre tio personer. Och de flesta av dessa kom från de företag som finansierar CID eller Nita; vilket i och för sig är bra, men dock betyder att de också tillhör den närmaste familjen

Utanför denna ytterst snäva krets - där de flesta redan känner varandra - fanns inte fler personer än att de kunde räknas på ena handens fingrar.
    Gå tillSidans topp

 

Vad bör göras?
Varför är intresset för bättre IT-system så litet? Vi vet ju hur det slösas miljarder på IT-system som är svårbegripliga och dåligt anpassade.

Vi vet från åtskilliga undersökningar, att tidig användning av användarna är den viktigaste framgångfaktorn bakom lyckade IT-satsningar.

I CHAOS-rapporten från Standish-gruppen granskades 80.000 8.000 IT-projekt. Den viktigaste faktorn bakom de framgångrika projekten är, konstaterar de, just User Involvment (se länk nedan).

Men varför fortsätter det? Ingen kunde ge något svar. Och VDn i branschorganisationen IT-företagen, som på morgonen inledningstalade tillsammans med LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, hade gått långt innan frågan kom upp.

Min syn på saken kunde du bland annat läsa i artikeln "Måste vi underkasta oss omänskliga datasystem?" (se länkar nedan).
    Gå tillSidans topp

 

Teknikens ansvar
En avslutande reflektion. Ett av de system som visades var ett planeringssystem för hemtjänsten. För varje hemvårdare visade systemet dagens arbete som en tidslinje, ner på minutnivå: små gröna rutor (vård-tid) med svarta linjer emellan (restid).

Systemet innehöll geografiska data över kommunen, och med avancerade matematiska modeller, framtagna av matematikerna vid ett universitet, kunde systemet räkna ut optimala färdvägar och restider med stor noggrannhet.

Den ansvarige pratade rätt mycket om exakt planering, total kontroll, större kommunal effektivitet och om skattekronor (men för all del också att vårdtagarna nu oftare fick träffa samma hemvårdare).

Samma dag (igår, den 6 maj) skrev Ulf Nilsson en krönika i Metro om hur hemtjänsten ter sig för hans åldriga anhöriga.
"Av effektivitetsskäl (lika med spara, skära ned) har tiden delats upp i så små enheter som 15 minuter. Hjälp med uppstigning och bäddning förväntas ta 15 minuter. Den personal som ska hjälpa till har 25 minuters bilväg från Flemingsberg. Det betyder nära en timmes transport för 15 minuters jobb. I effektivitetens namn. (---)

Allt är nu noga schemalagt – av arbetsledare långt från vårdtagarna. – I dag ska jag tvätta, säger hjälperskan. Det står på schemat. – Då får du ta ut tvätten som ligger i maskinen och hänga upp den. – Det går inte. Det får jag inte göra, svarar hon och ger sig helt enkelt av. (---)

En gammal tant måste matas varje dag därför att hon skakar så svårt att hon inte kan äta själv. Hjälpinsatsen får ta max 35 minuter. – Det är omöjligt, berättar en hemtjänsttjej. Efter 35 minuter sitter tanten kvar vid bordet med munnen halvfull av mat. Den tjej som berättar brukar, av medmänsklighet, ta mer tid. Då får hon kritik av chefen. Färre tjejer ska räcka till fler vårdtagare."
Ulf Nilsson: Hemhjälpen får inte köpa tidning, Metro 6/5 2003)
Jag vet att det inte är dataprogrammen i sig som gör att det blir så inom hemtjänsten. Men ändå har ju tekniken levererat verktygen som gjort det möjligt att klippa ner omvårdnaden i 15 minuters passbitar. Om man inte hade haft verktygen för att planera ner på minutnivå, hade man då kunnat genomföra ett sådant system? Vad hade man gjort istället?

Eller är det så att ett bra datastöd kanske i alla fall är det bästa, när situationen nu är som den är? Det kanske skulle ha kortat restiden? Skulle hemtjänsten ha avskaffats helt och hållet, skulle systemet fullständigt brakat samman om man inte kunnat planera resurserna som idag?

Jag vet inte. Men här finns definitivt ett eko av en gammal debatt, om teknikens ansvar, bortom användbarhet och "verksamhetsutveckling".
   
Relaterade artiklar
På Kornet:
Gå tillMåste vi underkasta oss omänskliga datasystem?

Gå tillSå mycket kostar en användbarhets-
miss


Andra webbplatser:
Gå tillUsersAward

Gå tillChaos-
rapporten

 

Jonas Söderström

7 maj 2003 / uppdaterad 13 maj 2003

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn