På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Är det svårare att läsa från skärmen?

Nej - det är inte alls säkert.
Och även om det skulle vara det, är det långt ifrån säkert att det har någon praktisk betydelse.

Ofta sägs det att man läser ungefär 25 procent långsammare från skärm än från tryckt text på papper. Den ursprungliga källan för detta påstående är en undersökning från 1986 - 87. Sedan dess har mycket hänt med hur text återges på bildskärm.

Flera nyare undersökningar säger att det kan gå lika fort att läsa från skärm som från papper. En undersökning från 1998 fann å andra sidan att det gick lite långsammare att läsa från skärm än från papper - men bara 10 procent.

En av orsakerna till att resultaten är motstridiga kan vara att varken tryckt text eller text på skärm är något absolut och entydigt. Vad är det egentligen man jämför? Vilka typsnitt? Stor eller liten grad? Vilket radavstånd? På vilken sorts papper? Alla dessa saker påverkar läsningen.

Resultaten är alltså oklara. Det finns därför ingen grund för att rent allmänt säga att det är svårare att läsa från en skärm.
   
På denna sida:
Gå till Olika läshastighet också på papper
Gå till Motivation viktigare än mekanisk läshastighet
Gå till Skriv långt om det behövs
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

Olika läshastighet också på papper
Det är faktiskt inte orimligt att tänka sig att stor, tydlig text på en skärm kan vara 10 eller 25 procent lättare att läsa än finstilt, tättryckt text på dåligt papper.

Det är inte heller orimligt att tänka sig, att man kan mäta skillnader i läshastighet på 25 procent om man utformar samma text i en bättre variant, med generös typografi på gott papper, och i en sämre, med dåligt papper, ojämnt tryck och hopträngda bokstäver. Ungefär som skillnaden mellan den inbundna utgåvan av en roman och billighetsutåvan i pocket.

Men pocketboken har sina läsare ändå. Vanligen rekommenderar vi inte heller en författare att korta sin roman med hälften för pocketutgåvan.
    Gå tillSidans topp

 

Motivation viktigare än mekanisk läshastighet
Men användbarhetsprofeten Jakob Nielsen hävdar just att man bör skära ner en text med 50 procent om den flyttas från papper till webb. Det finns ingen vettig grund för ett sådant påstående (Bör t.ex. de tio budorden bli fem i en Bibel på webben?)

Nielsen ger inte heller något annan förklaring annat än den (påstådda) långsammare läshastigheten. Men varför 25 procents lägre läshastighet skulle kräva just 50 procent kortare text säger han inte. Man kan ju fråga sig: om en ny undersökning skulle komma fram till att läshastigheten är 14 procent lägre, skulle Nielsen rekommendera en nedskärning med 28 procent?

Men framför allt måste alla undersökningar av läsning måste också ta hänsyn till läsarens motivation. I Sovjet läste människor hela romaner skrivna med minimal handstil på cigarettpapper - därför att det fanns en oerhörd hunger efter den förbjudna litteraturen.

Jag misstänker, att andra faktorer än den rent mekaniska läshastigheten är viktigare för hur villiga vi är att läsa från skärmen. Motivation och innehåll, till exempel.
    Gå tillSidans topp

 

Skriv långt om det behövs
Det saknas alltså dessutom gedigna, moderna studier som undersöker människor med olika Interneterfarenhet, som läser texter från olika stora skärmar, med olika typsnitt, olika bokstavsstorlek och olika spaltbredd, innan vi säkert kan säga något om hur "svårt" det är att läsa på skärmen.

Till dess bör rådet till den som skriver för webb vara detsamma som för den som skriver för publik på papper: Skriv kortfattat - men inte nödvändigtvis kort. Var utförlig om det behövs. Var aldrig långrandig.

Följ de råden så kan du tvärtom kosta på dig att vara utförlig - när det behövs. Kom ihåg att på webben gäller som regel att läsarna aktivt sökt upp din text. De läser, när de verkligen är intresserade.

Tidningen Nätverk och kommunikation gav besökarna på sin webbplats möjlighet att rösta efter varje artikel: var det här tillräckligt, eller vill du läsa ännu mer? En stor majoritet av de som röstade ville läsa mer.

Detta är ett något bearbetat avsnitt ur handboken "Att skriva för webb är att skriva för publik", som du kan beställa direkt från På kornet. Skicka mig ett mejl med länken nedan, eller gå till handbokens egen sida. Där kan du läsa mer, och även ladda ner ett utdrag.
   
Relaterade artiklar
på kornet:
Gå till"Skriva för webb" - mest humbug

Gå tillSå skriver du bättre länkar

Gå tillKöp "Att skriva för webben är att skriva för publik" från På Kornet

 

Jonas Söderström

1 januari 2002

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn