På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Internet - en utopisk revolutionär väckelserörelse

Det som gick över världen vid 90-talets slut inte bara var en gigantisk ekonomisk spekulationsbubbla.
Drivkraften bakom spekulationerna var en revolutionär utopisk väckelse, lika kraftig och stark som vid den franska revolutionen eller den ryska.

Wireds börsprognos och Stalins stålprognos (klicka för att se hela) Det fanns ingen ände på vilka gåvor den nya tekniken skulle ge oss, vilken ljus framtid som spåddes, eller vilken total mänsklig frigörelse som väntade bakom knuten. Himmelriket på jorden var återigen inom räckhåll.

Fast stridsropet var "interaktivitet" snarare än "jämlikhet", och framgången projicerades i ständigt högre börskurser i stället för ständigt ökande femårsplaner. Men en utopi var det.

 

Den ologiska tiden
För revolutionära väckelser är samtiden onödig, bristfällig och tillkrånglad. Den värld man ser framför sig är logisk, konsekvent och rationell, med stora, raka linjer och räta vinklar. Den gamla tidens vindlande gränder och krokiga gatstumpar schaktas bort - både bildligt och bokstavligt - till förmån för breda, rationella boulevardsystem (gärna numrerade).

Till det som skiljer revolutionära utopier från vanligt reform-knogande hör synen på tideräkningen. Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, sextio minuter i timmen. Ingen ordning alls! Visst måste det gå att lösa på ett enklare sätt?

1793 infördes den franska revolutionskalendern, som skulle göra rent hus med alla ologiska detaljer i tideräkningen. Den otäckt ojämna sjudagarsveckan slängdes bort: i stället infördes tiodagarsveckor, av vilka det gick exakt tre på varje månad. De gamla namnen på dagarna avskaffades förstås. De 24 timmarna med sina 60 minuter gick samma väg; dagen delades in i tio rationella timmar med vardera 100 minuter om 100 sekunder.

Den nya tideräkningen slog (givetvis) inte igenom, och 1806 gick man officiellt tillbaka till den gamla kalendern.

I Sovjet ändrades tideräkningen 1929. Även här uppfattades den traditionella kalendern som en förolämpning mot den nya tidens rationalitet och krav på logik. Sjudagarsveckan fick gå, och in kom en femdagarsvecka. Dagarna fick till en början inga namn utan färgkodades helt rationellt: gult, orange, rött, violett och grönt. Någon särskild vilodag fanns inte; det var meningen att folket skulle ta ut sina vilodagar i skift så att fabrikerna aldrig stannade.

Färgsystemet visade sig snart omöjligt, men femdagarsveckan bestod ett par år, innan ryssarna tröttnade på att aldrig ha samma ledighetsdagar som sina bekanta. 1932 införde man en 6-dagarsvecka med fasta fridagar i varje månad. Även det systemet avskaffades 1940; det blev besvärligt och farligt att räkna tid på annat sätt än både vän och fiende.
   
På denna sida:
Gå till Den ologiska tiden
Gå till "Internet time"
Gå till Reformera språket
Gå till En oblodig utopi
Gå till Ursäkterna
Gå till Allt var inte luft...
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

"Internet time"
Den 23 oktober 1998 proklamerades så "internet time" av Nicholas Negroponte (som nog kan ses som den nya revolutionens Trotskij, eller möjligen dess Lunatjarskij). Precis som vid franska revolutionen delades dygnet in i tusen (10 x 100) likadana delar, nu kallade "beats".

Det finns inga tidszoner - eller rättare sagt, hela jorden är en och samma tidszon. Beat-dygnet startar i den schweiziska staden Biel, där klockfirman Swatch ligger. När klockan är midnatt i Biel är den "000" i hela världen.

Tideräkningen är alltså nu helt frikopplad från det verkliga dygnet. Vid 500 beats (vilket ska skrivas "@500") kan det vara mitt på dagen, mitt i natten, tidig morgon eller sen eftermiddag, beroende på var i världen du befinner dig.

Tanken med Internet time var bland annat att underlätta för chattare runt världen att komma överens om när de ska ses i ett chatt-rum nästa gång. Du kan ladda ner en virtuell klocka till din dator, som visar "internet time". Till en början kunde också revolutionärerna köpa klockor från Swatch som bara visade "beats"; de torde nu ligga och skräpa i byrålådorna. En del webbplatser infogade räknare som visade beat-tiden; efter några månader plockades de bort.

Men egentligen är det inget märkvärdigare än att man förr använde Greenwich Mean Time (GMT) för samma syften. När radioamatörer för 50 år sedan chattade världen över bestämde man att kontakta varandra klockan si och så GMT . Vi kunde alla ladda ner en klocka som visar GMT.

Indelningen i 1000 "beats" är inte väsentlig. Men en riktig revolutionär väckelse måste helt enkelt ta itu med sånt gamla bråte som det traditionella sättet att mäta tiden.
    Gå tillSidans topp

 

Reformera språket
Språket, med alla sina inkonsekvenser och ofullkomligheter, tillhör också det som utopiska revolutionärer med entusiasm kastat sig över. Så även denna gång.

"Webben kräver ett helt nytt sätt att skriva - det språk du lärde dig i skolan duger inte alls", har ett antal entusiaster utropat (så sent som i våras i svenska Internetworld, t.ex.).

I Ryssland proklamerade språkvetaren Nikolaj Marr sålunda strax efter revolutionen att det ryska språket i princip över natten hade förändrats i grunden (enligt marxistisk teori, ett kvalitativt språng). Exakt hur detta skett var något oklart. Men en hel del språkliga reformer drogs upp (och några genomfördes också).

Marrs härjningar inom lingvistiken var en parallell till Lysenkos charlatan-välde inom biologin (men inte lika välkänt). Han framförde en rad tämligen absurda teorier. Bland annat påstod Marr att han rekonstruerat det allra ursprungligaste språket, ur-språket, som alla världens språk hade utvecklats ur. Hela språket bestod av fyra gutturala stavelser.

Så småningom blev det faktiskt Stalin som tog Marr i örat. I en liten skrift slog "den store ledaren" fast att även om den strikta marxistiska teorin sa, att kulturella förhållanden i samhället (den s.k. överbyggnaden) alltid bestämdes av den ekonomiska basen, så fanns det nog vissa företeelser, t.ex. språket, som levde ett eget liv och trots allt inte förändrades särskilt mycket, även om produktionsförhållandena ändrades.

Vad gäller de som idag säger att "Webben kräver ett helt nytt språk", kan man konstatera att de råd för skrivande de håller fram är exakt desamma som författare och journalister använt i mer än femtio år före Internet.
    Gå tillSidans topp

 

En oblodig utopi
Visst finns det stora skillnader mellan de gamla revolutionerna och de nya. Visserligen har det pratats om "blodbad" och "mass-slakt" i samband med dot-com-företagens kollaps. Men till skillnad från de flesta av sina föregångare har denna senaste revolutionära väckelse varit alldeles fredlig. Inga människoliv offrades.

Däremot gick ofattbara mängder pengar till spillo. Siffrorna är så stora att det går runt i huvudet, på samma sätt som beräkningarna över offren för Stalins stora terror är fullkomligt ofattbara (32 miljoner människor enbart för perioden 1917 - 1935 enligt en nyligen publicerad officiell rysk rapport.)
    Gå tillSidans topp

 

Ursäkterna
Framför allt under andra halvan av 2001 har nån sorts inofficiellt SM i ursäkter pågått. Vems fel var IT-bubblan? Media, som anklagats för att ha bidragit till börshysterin, vill gärna idag hävda att man minsann inte gav några specifika köpråd, eller att man då och då påpekade att aktier var riskabla.

Det kan vara sant. Men sant är också att det inte bara var konkreta köpråd som drev utvecklingen. Det som fyllde bubblan var inte pengar, utan luftiga drömmar om en ny, skön värld. Och där bidrog tidningar och andra media i allra högsta grad.

Bakom IT-bubblan finns flera orsaker. En var att det vid denna tid fanns stora mängder tillgängligt kapital. En annan var att en teori om "first mover-advantage" blev populär.

Men utan den utopiska och revolutionära övertygelsen hade inte bubblan kunnat pumpas upp till den volym den fick.

Ursäkterna från bubblans centralfigurer spelar ofta på temat "men vi har lärt oss så mycket" (t.ex Ola Ahlvarsson på sourze.se eller Kajsa Leander i Dagens Industri). För en som varit med ett tag, påminner det ganska mycket om dem som ständigt framhöll att den ryska eller kubanska revolutionen hade avskaffat analfabetismen, om man påpekade brister i idealsamhällena.
    Gå tillSidans topp

 

Allt var inte luft...
Men betyder detta att allt varit förgäves, att hela IT-karusellen bara var luft? Svaret är nej. Väckelser kan vara utopiska, men de kan ändå bygga på verklig grund, och de kan ändå få goda följder.

Den franska revolutionen avskaffade verkligen stånds- och privilegiesamhället, även om de utopiska drömmarna inte förverkligades. Mänskliga rättigheter blev lag i Frankrike. Pressfrihet infördes. Lagen blev (i alla fall i princip) lika för alla. Undervisningen togs från kyrkan och blev statlig. Grunden lades för den allmänna folkskolan.

Och slagorden frihet, jämlikhet, broderskap, skulle påverka samhällsbygget flera hundra år fram i tiden.

Det mörker som Stalin störtade ner den ryska revolutionen i har gjort dess eftermäle nattsvart. Det kan idag vara svårt att förstå den entusiasm och frihetskänsla som revolutionen till en början skapade, i Sovjetryssland och utanför.

Revolutionen betydde dock att den sociala arbetarfrågan - den verkliga drivkraften för denna revolutionära rörelse - kom i centrum och faktiskt löstes; dock inte i Sovjet utan i Västeuropa, av socialdemokratiska och liberala partier.

Allt i IT-väckelsen är inte heller luft. På sikt kommer den att förändra världen och livet, även om inte heller dess utopiska drömbilder kommer att förverkligas.

Men lika lite som vissa goda följder kan ursäkta den franska eller ryska revolutionens masslakt av människor, kan framstegen inom IT ursäkta spekulationsekonomin. Även om en stor del av de pengar som figurerat i IT-bubblan varit fiktiva, har väckelsen inneburit att gigantiska belopp felinvesterats. Belopp som kunde gett god avkastning och ökat välstånd om de satsats i produktiva verksamheter.
   
Relaterade artiklar
på kornet:
Gå tillDe grusade planerna på världsherravälde

Gå till"Skriva för webb" - mest humbug

Andra webbplatser:
Gå tillWired om reklambyrån Chiat/Days utopiska kontor - ett lysande exempel på revolutionär väckelse

 

Jonas Söderström

11 november 2001

   

 

Gå tillSidans topp
     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn