Kommentarer: Krångliga system vältrar över arbetet på människan

Du kommer med ett viktigt påpekande här.

Vill bara komplettera med att det här inte är någon ny företéelse utan en process som har pågått så länge jag kan minnas, alltså sådär en 50 år. Det som tillkommit nu är ny teknik som gör att även tjänster som man tidigare fick assistans med, kan läggas över på den enskilde, bankärenden etc.

I min ungdom var det hyrsevärden som kom hem och tog upp hyran i slutet av varje månad, på sextiotalet tvingades istället varje enskild ta sig till posten och stå i kö för att betala hyran.

I min ungdom kom en bil och samlade upp tidningspapper med jämna mellanrum, in på sextiotalet fick varje enskild själv ta sig till uppsamlingsstationerna.

I min ungdom fanns det en vaktmästare i varje hus, i stort sett, som fixade problem, avlopp och annat som krånglade. In på sextiotalet försvann dessa och istället tvingas de enskilda ringa någon avlägsen hyresvärd och anmäla fel i lägenheten, och det kunde dröja innan felen åtgärdades.
Bara för att nämna några områden.

Jag föreslår en viktig skillnad dock, mellan dagens rationaliseringar och gårdagens. De senare betingades, i huvudsak, av det faktum att det rådde brist på arbetskraft i produktionsindustrin, som erbjöd högre löner. Dagens överskyfflande av arbetsuppgifter, på var och en av oss handlar i stort sett enbart om företagens vinster och om aktiekurser.


Kommentar från Kerstin, maj 4, 2007 01:17 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter