Kommentarer: Forskare skänker pengar för att anställa Wikipedia-redaktör

Strålande idé! Jag ser att The Languist List vill inkludera ca 10000 berömda langusister som nu inte finns upptagna i wikipedia. Men det skall vi nog bli två om. Jag gillar av personliga skäl inte de två damer som föreslås. Däremot anser jag att mina egna insatser på lingistikens område blivit alltför litet uppmärksammade. "Illistamente kompre as edum as edumi" som jag alltid brukar säga. Men nu när det blir folkligt och demokratiskt och inte bara ett tillhåll för s.k. "experter" skall det väl bli ändring på detta.

(OBS Sarkasm OBS. Stavfel avsiktliga. Dessutom tycker jag de två "kanaler" du länkar till inte är speciellt representativa: den ena är sluten, den andra svåröverskådlig.)

Wikipedia - postmodernismens sista utpost.

Kommentar från Bengt O., april 11, 2007 04:42 EM

Lustig observation: När jag skickade min förra kommentar fick jag följande meddelande: "Spam-filtret har stoppat din comment på grund av att den innehåller detta: " *ngus ". Skriv om, om du är en seriös läsare." Jag satte en asterisk i st. f. bokstaven "i" för att inte fastna igen. I ett annat filter fastnade jag för att jag skrivit "spec*alist". Jag vet vad "*ialis" är men vad 17 är "*ngus"? Här behövs litet l*ngu*st*sk forskning! Skall kolla i wikipedia!

Kommentar från Bengt O., april 11, 2007 04:47 EM

Nu har jag joxat med syntaxen, så det går att skriva "specialist" utan att spamfiltret tror att det är det där potensmedlet som åsyftas.

Och det går även att skriva ingus (liksom vinlus eller vinrus eller Indus, för den delen) ... även där ett spamfilter som var lite överambitiöst.

Mitt spamfilter spärrar f.ö. just nu 6162 uttryck eller domännamn ...

Kommentar från Jonas Söderström, april 12, 2007 02:35 FM

Bengt O - funderar på om Wikipedia är maoistisk eller nyliberal.

Bengt O - har samma uppfattning om vad postmodernism är som PC Jersild.

Sorry Bengt, kunde inte hålla mig, men jag tror inte du tar illa upp. :) Hursomhelst har jag roat mig med att kolla upp en av personerna som orsakade Lenin-diskussionen, den svenske moderaten och liberalen som använde citat om att knäcka ägg och liknande. Han visar sig fortfarande besitta samma brist på förmåga till källkritik, så det är nog där man borde sätta in lite åtgärder. Wikipedia ser jag, framförallt i sin engelska version, som mycket användbart och även en hjälp i arbetet (som programmerare gäller lite andra regler än om man t.ex skulle använda W för uppsatser eller liknande). Hypen har för länge sedan försvunnit, eller vad tycker du?

Kommentar från Jöns, april 13, 2007 03:30 FM

Väl argumenterat. “Tredje uppgiften” ska utföras där folk hänger, och Wikipedia har ju blivit en standardkälla för många av oss (jodå, även vi yrkesverksamma forskare använder den flitigt).

Även om jag moraliskt stöder lingvistlistans satsning, är det förstås lite trist att den bara gäller den engelskspråkiga delen. I den bästa av alla världar skulle man ju vilja se motsvarande satsning på den svenskspråkiga upplagan. Inte minst eftersom jag har en känsla (men bara just en känsla) av att Wikipedia kanske håller på att bli normerande vad gäller språkbruk (terminologi) och liknande.

Det har faktiskt funnits en diskussion här i våra kretsar om skapandet av nån sorts “lingvopedia”, men som jag minns det rörde diskussionen då dels en engelskspråkig version, och dels en som inte vanliga dödliga kunde peta i hur som helst. Det går förstås att se fördelar med ett sånt projekt, där ämnesexperter går i god för kvalitén, men jag tycker helt klart att fördelarna med att segla under Wikipedias redan befintliga flagg överväger.

Till skillnad från lingvistlistan har vi ju inga ekonomiska resurser att tala om, men kanske skulle man kunna väva in det hela i utbildningen, och därmed i praktiken ta hjälp av studenter? Hmm... nu har du återupplivat mina gamla funderingar kring detta, och jag tror bestämt att jag ska ta och sondera terrängen lite.

Kommentar från Mikael Parkvall, april 13, 2007 04:04 EM

Nej du Jöns, jag ser med nöje fram emot fortsatt meningsutbyte eller t.o.m. munhuggning. Däremot blir jag mörkrädd när jag läser Mikael Parkvalls kommentar: "Det går förstås att se fördelar med ett sånt projekt, där ämnesexperter går i god för kvalitén, men jag tycker helt klart att fördelarna med att segla under Wikipedias redan befintliga flagg överväger." Hoppas att han inte är vetenskapsman utan en vanlig wikutopist.

Kommentar från Bengt O., april 13, 2007 08:24 EM

Mikael Parkvall är vetenskapsman.

Vad vill Bengt O. ha sagt egentligen?

Kommentar från Mikael Parkvall, april 14, 2007 01:40 FM

Ja, Mikael Parkvall, under tiden har jag förstått det. Med din specialitet kanske du inte heller behöver vara rädd för wikivandaler eller politiskt missbruk. Vad jag vill ha sagt är att wikipedia är ett olämpligt medium att presentera vetenskapliga rön, speciellt om man har populärvetenskapliga ambitioner. Jag har skrivit mycket om det men vill inte belasta Jonas site med en massa länkar. Här är emellertid en länk till ett inlägg som också har en ofullständig länklista till wikikritiska inlägg:
http://www.karlsson.at/Archives/Archives06/ordet06/OrdetarchiveNov06.htm#mao

Kommentar från Bengt O., april 14, 2007 11:04 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter