På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Så skriver du bättre länkar

Läsarna tvekar inför att klicka på dåligt formulerade länkar, eftersom de inte vet var de hamnar.
Hjälp dem - och ge dina sidor fler läsare - genom att formulera dina länkar så tydligt som möjligt.

Länkar på en webbsida kan vara av två slag. Dels de mer generella länkarna, som t.ex. finns i navigeringsmenyn eller som knappar på sidorna. Dels de mer specifika länkar som hör till innehållet på en viss sida. Den här artikeln handlar mest om hur man gör den senare sortens "text-nära" länkar bättre. (På Kornet-artikeln "Länkarnas grammatik" handlar mer om hur man kan formulera länkarna i navigationsmenyer och liknande.)

Grundprincipen är enkel, men inte så väl förstådd: Formulera länkar så att det så tydligt som möjligt framgår vad som kommer att hända, eller vad man kan göra, om man klickar på dem.

Ofta ser man länkar som

"...vid Östersjökonferensen i Helsingfors 1994."

eller till och med

"...vid Östersjökonferensen i Helsingfors 1994."

Men vad händer om jag klickar på Helsingfors? Kommer jag till stadens egen hemsida? Och vart hamnar jag om jag klickar på 1994? Är det värt att vänta på att okända, kanske tunga eller svårtillgängliga sidor laddas in? Kommer jag att hitta tillbaka sen?

En länk som förvirrade mig var grundligt var "Årets ungdomskommun utsedd i Norrköping". Lite slarvig läsning fick mig att tro att det var Norrköping som hade fått utmärkelsen. När jag klickade kom jag till en sida med rubriken "Sundsvall blev årets ungdomskommun". Jag blev rejält förvillad, och eftersom jag var säker på att länken gått till fel sida ägnade jag lång tid att leta efter den artikel jag hade förväntat mig - om Norrköping.
   
På denna sida:
Gå till Låt rubriken bilda länken
Gå till Länkar ska inte vara korta
Gå till Undvik "läs mer", "klicka här" eller "denna sida"
Gå till Ange länkens typ, storlek och plats
Gå till Samla länkar under en särskild rubrik
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

Låt rubriken bilda länken
En bra regel är denna: Går länken till en annan webbsida, bör länken så långt det är möjligt ha samma formulering som rubriken eller titeln på den sida där man hamnar.

I exemplet med Helsingforskonferensen ovan hade jag därför kontrollerat vilken rubrik sidan bakom länken hade. Kanske hade jag istället skrivit

"... vid den tredje nordiska Östersjökonferensen i Helsingfors 1994."

Två misstag bidrar till att länkar blir svåra att tolka.
  • Dels använder man alltför interna uttryck.
  • Dels tror många att länkar måste vara korta.
I exemplet ovan är det säkert alldeles självklart för Östersjöforskarna vad "Helsingfors" eller "1994" syftar på, och vart länken därför leder.

Liknande misstag ser jag på otaliga webbsidor, från företag, myndigheter eller organisationer: förmodligen av ren tanklöshet använder man företagsjargong eller uttryck och beteckningar som det inte är självklart att utomstående känner till.

Men på webben skriver man inte bara för sina kollegor, utan för publik. Andra läsare har inte samma bakgrundskunskap som de mest insatta, och behöver fler och utförligare ledtrådar.

Men även tanklösa skribenter är som regel lite noggrannare när de skriver rubriker på sidor. Därför fungerar det bra att rekommendera folk att utgå från dem.
    Gå tillSidans topp

 

Länkar ska inte vara korta
Var inte rädd för att göra länkarna långa. Boston-firman User Interface Engineering har gjort ett stort antal undersökningar av hur besökare hittar på webbsajter. Ett genomgående resultat är att länkar som är kortare än sju ord är mycket svåra att tolka. Bäst fungerar länkar som har mellan 7 och 11 ord!

UIEs undersökningar visar att besökarna tittar på fler sidor om länkarna är utförliga och beskrivande. Inte nog med det, på e-handelssajter gör de dessutom av med mer pengar: de handlar helt enkelt mer, eftersom de får syn på fler saker.

Tycker du (eller din webbdesigner) att det "ser fult ut" med långa länkar? Justera då den grafiska formen, så att de blir mindre påträngande. Vinsten med utförliga länkar är entydig.
    Gå tillSidans topp

 

Undvik "läs mer", "klicka här" eller "denna sida"
Undvik att göra länkar som "klicka här" eller "läs mer". De är enahanda och onödigt informationsfattiga.

Istället för

"(...) Det säger regeringen i en ny rapport om övertidsarbete. För att läsa hela rapporten, klicka här."

...kan du t.ex. skriva

"(...) Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du läsa hela rapporten "Övertidsarbete i Sverige".

Utöver att länken blivit tydligare, har den fått ett direkt tilltal ("Vill du..."), i stället för det opersonliga "För att läsa...". Den följer också huvudprincipen: den talar om vad jag kan göra om jag klickar på den.

På samma sätt bör du istället för

"Du kan också läsa fler recensioner på denna sida" eller "...fler recensioner här"

... helt enkelt skriva

"Du kan också läsa vår sida med fler recensioner."

Om du använder fasta uttryck som "klicka här" eller "denna sida" blir det dessutom svårt för blinda att förstå sidan. Blinda använder webbläsare med syntetiskt tal, som läser upp texten på webbsidan. Programmen kan läsa upp enbart länkarna på en sida, för att ge den blinde överblick över navigationen. Det blir väldigt svårt för dem att veta vad de ska välja, när alla länkar är "klicka här".
    Gå tillSidans topp

 

Ange länkens typ, storlek och plats
Ange så långt det är möjligt om en länk går till något annat än en webbsida, som t.ex. till en pdf-fil, ett Word-dokument eller annat.

Om länken i exemplet ovan går till en pdf-fil, bör du skriva t.ex.

"Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten "Övertidsarbete i Sverige" i pdf-format (190 K).

Observera att orden "ladda ner" nu är en del av länken. Genom att ta med dem blir det tydligare att länken är av ett särskilt slag.

Jag tycker att det är bra att varna för långa överföringstider (det vill säga för stora filer). Vad som är en "stor" fil beror på vilka läsarna är och vilken uppkoppling de har. På ett snabbt intranät kan filerna vara ganska stora innan det finns anledning att varna för dem. På en extern webbplats är det känsligare.

Om du kan anta att läsarna förstår vad det innebär, kan du varna genom att ange filens storlek i kilo- eller megabyte, och låta det vara en del av länken, som i exemplet ovan. I annat fall kan du skriva ut att t.ex. "Filen är stor och kan ta tid att ladda ner". Den kommentaren bör dock inte vara en del av själva länken.

(Att varna för långa överföringstider är hänsynsfullt också när länken går till en vanlig webbsida, om den t.ex. innehåller en mycket stor bild, en karta eller ett diagram.)

Läsaren ska också helst få klart för sig om hon kommer att lämna den webbplats hon befinner sig på. Om rapporten i exemplet ovan inte finns på din egen webb, kan du skriva

"Vill du veta mer, kan du ladda ner rapporten "Övertidsarbete i Sverige" i pdf-format från regeringens webbplats."

Den länken består av precis 11 ord!
    Gå tillSidans topp

 

Samla länkar under en särskild rubrik
En annan fråga är om man över huvud taget ska lägga länkar i löpande text. Det kan visserligen vara elegant. Men vill du verkligen att läsaren ska avbryta sin läsning mitt i, och hoppa till något annat?

Att samla länkar till närliggande texter eller webbplatser på en särskild plats (på slutet eller i en sidospalt) - är ofta ett bättre alternativ. Det ger läsaren en samlad överblick över de länkar du erbjuder. Lägg dem under en rubrik som "Läs mer", "Gå vidare till" eller, som här På Kornet, "Relaterade artiklar".

Men även om du lägger länkarna för sig, bör du följa råden ovan. Här kommer de i sammanfattning:
  • Formulera länkar så att det så tydligt som möjligt framgår vad som kommer att hända, eller vad man kan göra, om man klickar på dem.
  • Går länken till en annan webbsida, bör länken så långt det är möjligt ha samma formulering som rubriken eller titeln på den sida där man hamnar.
  • Var inte rädd för att göra länkarna långa.
  • Undvik "läs mer", "klicka här" eller "denna sida".
  • Ange så långt det är möjligt om en länk går till något annat än en webbsida.
  • Läsaren bör få klart för sig om hon kommer att lämna den webbplats hon befinner sig på.
Detta är ett något bearbetat avsnitt ur handboken "Att skriva för webb är att skriva för publik", som du kan beställa direkt från På kornet. Skicka mig ett mejl med länken nedan, eller gå till handbokens egen sida. Där kan du läsa mer, och även ladda ner ett utdrag.
   
Relaterade artiklar
På Kornet:
Gå tillLänkarnas grammatik


Gå tillKöp "Att skriva för webben är att skriva för publik" på Kornet


Gå tillÄr det svårare att läsa från skärm?

Andra webbplatser:
GÂ tillwww.uie.com

 

Jonas Söderström

10 december 2001 / Uppdaterad 3 april 2002

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn