På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Korn av sanning

Alla artiklar ordnade efter ämnesområde eller i tidsordning.

Detta är mina personliga åsikter. Kanske finns det saker som du tycker att jag missuppfattat eller förvrängt. Men jag är ändå nöjd om du tycker att det i texterna finns åtminstone finns korn av sanning.


AnvändbarhetArbetsmiljö

   
På denna sida:
Gå till Användbarhet
Gå till Arbetsmiljö
Gå till Datorer, allmänt
Gå till Grafisk design
Gå till Informations-
arkitektur
Gå till Informations-
design
Gå till Interaktions-
design
Gå till Internet, allmänt
Gå till Mjukvara, allmänt
Gå till Språk och skrivande

 

Datorer, allmänt

    Gå tillSidans topp

 

Grafisk design

    Gå tillSidans topp

 

Informationsarkitektur

    Gå tillSidans topp

 

Informationsdesign
    Gå tillSidans topp

 

Interaktionsdesign

    Gå tillSidans topp

 

Internet, allmänt

    Gå tillSidans topp

 

Mjukvara, allmänt

    Gå tillSidans topp

 

Språk och skrivande

   

 

Jonas Söderström

Senast uppdaterad: 3 okt 2004

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn