På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Guldägget "interaktivitet":
här började IT-bubblan

Nej, det blev ingen zillion-dollarindustri, och interaktivitet var inget primärt mål för användarna.

Istället uppskattar vi sajter med möjlighet till "postaktivitet": först snabbt kunna göra det vi ska; därefter leka, lära och interagera.

omslaget på Newsweek, 31 maj 1993 Sannolikt var det var här hela IT-bubblan började: omslaget på Newsweek den 31 maj 1993. Ett guldägg med kretskortsmönster, som svävar fritt ovanför handen som håller fram det för oss.

Där ovanför ordet "interactive", som taget ur ett lexikon, med de två definitionerna:
  1. ny teknologi som kommer att ändra sättet att handla, leka och lära
  2. en zillion-dollar-industri (kanske)
Det måste varit när det här numret kom ut, som dollartecknen började snurra innanför ögonlocken på en hel årsklass handelsstudenter. Snart började alla möjliga företag med ordet "interactive" i namnet dyka upp. Alla ville de fånga gåsen som lade guldägg.
   
På denna sida:
Gå till Vi interagerar lite med datorn
Gå till Tränger sig in emellan
Gå till Vad är långsamt?
Gå till Gässen byttes bort
Gå till Relaterade länkar

 

Vi interagerar lite med datorn
Att datorer skulle vara särskilt interaktiva är en missuppfattning. I själva verket är det sällan vi interagerar så lite som när vi sitter framför en dataskärm.

Därför blir det lite absurt när en undersökningsfirma redovisar en enkät om hur många som har erfarenhet av "interaktiv undervisning".

Resultatet borde naturligtvis ha blivit 100 procent: en vanlig, levande lärare är synnerligen interaktiv. Men vad de frågat om var förstås undervisning via CD-rom eller webb.
    Gå tillSidans topp

 

Tränger sig in emellan
Fler och fler börjar också inse att interaktivitet knappast är relevant som kvalitetsmått.

"I botten döljer sig insikten att interaktivitet är grovt överskattat", skriver Martin Vårdstedt i Resume apropå den låga internetannonseringen. "För en lagom trött mediekonsument är tv-zappandet lagom interaktivt. På helgen kan vi möjligen sträcka oss till att lösa lördagskrysset. Men vi skickar inte in det. Varför skulle webben vara så annorlunda?"

Om ordet interaktivitet alls har någon mening längre, har det för mig alltmer kommit att bli något irriterande. Något som försöker tränga sig in mellan mig och det jag egentligen vill göra ("inter" betyder just "mellan").

Men jag vill inte ha annonser som täcker sidan jag vill läsa, eller mellansidor som dyker upp istället för den länk jag klickat på. Jag vill inte ha flash-intron som hindrar mig från att komma fram till det jag vill.

I de allra flesta fall har jag redan ett bestämt syfte, en uppgift när jag besöker en sajt. Låt mig göra den så snabbt som möjligt, tack, och håll "interaktiviteten" ur vägen.
    Gå tillSidans topp

 

Vad är långsamt?
När jag intervjuat "vanliga" användare om vad de uppskattar med webben nämner de aldrig interaktivitet (eller något som kan klassas som det). Vad de retar sig på är inte heller brist på interaktivitet. Fortfarande är det långsamma sajter som är det största irritationsmomentet (se även AbbeyNationals undersökning bland Relaterade länkar längst ner).

Men vad är egentligen en långsam sajt?

User Interface Engineering studerade besökare på 10 olika sajter, och lät dem betygssätta om sajten var snabb eller slö. Samtidigt mätte de den verkliga nedladdningstiden.

Resultatet blev mycket överraskande. Det fanns inget samband mellan den verkliga nedladdningstiden och vad besökarna tyckte var snabbt eller långsamt.

About.com klassades som långsammast av användarna, men var faktiskt snabbast (i genomsnitt 8 sekunders laddningstid). Amazon.com, rankad som en av de snabbaste sajterna, var i själva verket långsammast (i snitt 36 sekunder).

Det verkliga sambandet var i stället, att de sajter där försökpersonerna lyckades göra det de föresatt sig (t.ex. köpa en bok), upplevdes som snabba; de sajter där man inte lyckades tyckte man var långsamma - oavsett de verkliga nedladdningstiderna.

Resultatet sammanfattas bäst med ordspråket "Tiden går fort när man har roligt". Om man inte kan göra det man vill, känns tiden på sajten som slöseri, och man tycker den är långsam.

Vad jag vill ha av en sajt är därför snarare "postaktivitet" ("post" i betydelse "efter"). Efter att jag är färdig med det som var mitt mål, kan jag tänka mig att agera, att leka, att utforska.

 

Gässen byttes bort
Så viktigt för vårt sätt att handla och lära har interaktivitet alltså inte blivit. Och ingen guldäggsindustri heller. Någon på Newsweek satte i alla fall dit ett "kanske" på omslaget, vilket hedrar dem. Inne i tidningen hade de dock få reservationer.

Det mesta gick upp i rök. Skulle äggen finnas kvar skulle de nog lukta ganska skämt vid det här laget.

Guldägget försvinner med ett ljudligt "poff" Och gässen som skulle lägga dem är, precis som i sagan, bortbytta i en rad usla bytesaffärer, finansierade med allt fler nytryckta aktier. Det enda som kan räknas i zillioner idag, är väl värdelösa gamla IT-aktier?

Fast några klarade sig förstås bra: de som sålde vidare i tid. Kvar står bara en rad förlorare, dumma som gäss; de som bländades av glansen av guldägget, såsom det speglades i tidningarnas börssidor och bankernas fondprospekt. De som köpte strax innan löftet om viktlös rikedom löstes upp i tunn luft med ett stilla "poff".
   
Relaterade artiklar
på kornet:
Gå tillVad är interaktions-
design?


Gå tillHur annonserna inte fungerar

Gå tillBra informations-
arkitektur väcker upptäckar-
lusten


Andra webbplatser:
Gå tillMartin Vårdstedt i Resume: Internet-
annonseringen upp ur sandlådan


Gå tillAbbeyNational: Top 10 Web Irritations

Gå tillUIEtips Feature Article: The Truth About Download Time

Gå tillGhost Sites - The Museum of E-Failure

 

Jonas Söderström

18 april 2002

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn