På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Konsten att krångla till ljusknappar

Det är mycket man måste kunna som lärare vid högskolan: sitt ämne förstås, ett visst mått pedagogik helst, och att komma överens med studenter. Men man måste också bemästra den kanske svåraste uppgiften: att tända ljuset i föreläsningssalen.

Det skulle kunna göras mycket enkelt. I en föreläsningssal behöver man kunna slå av och på belysningen framme vid tavlan. Ljuset över studenternas platser ska kunna ökas eller minskas. Med en vanlig strömbrytare vid lärarens plats och en vridbar knapp vid dörren till föreläsningssalen kan alla, till och med gästföreläsare och vikarier, göra rätt från början.

En ljusknapp på Södertörns HögskolaMen när jag föreläste på Södertörns Högskola i början av 2002, möttes jag istället av den här anordningen. En platt panel, delad i fyra delar av en lodrät slits, och av en vågrät yta med två lysdioder. Dessutom har den nedre högra plattan en liten slits med en grön lysdiod.

Den påminner visserligen lite grann om en vanlig ljusknapp. Men ytorna vippar inte när man trycker på dem: de har alltså inget inne/ute-läge som vanliga knappar. Inte heller hörs det något klickljud när man trycker: inget litet "knäpp" som signalerar att strömbrytaren och systemet byter läge.

Den här panelen ger nästan inga som helst ledtrådar till hur den ska användas - än mindre om vad resultatet skulle kunna vara

Den engelska facktermen för sådana ledtrådar är affordances - ett ord som närmast betyder att de medger eller inbjuder till att användas. Produkter med god design har tydliga "affordances"; exempelvis en skottkärra. Det är uppenbart att den har två handtag att hålla i, och att den ska rulla på hjulet framtill.

Den här ljusknappen har usla affordances. Alltså måste man prova sig fram - trycka lite här och lite där och försöka se vad som hände, och kanske förstå hur just det man vill åstadkomma ska utföras. Det fungerar inte sällan - men här var det stört omöjligt att förstå vad som hände och varför. Ljuset gick än upp, än ner, ibland slocknade det helt.
   
På denna sida:
Gå till Obegripliga symboler
Gå till Inkonsekvent och otydligt gör det svårt att förstå
Gå till Dold navigation är lika svår att lära
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

Obegripliga symboler
Instruktion för ljusknapparnaSå småningom hade någon nog insett att knappen var svår att förstå, och därför skapat en bruksanvisning till ljusknappen. Det är ju i sig ganska absurt, att en sådan enkel sak som en ljusknapp ska behöva en bruksanvisning.

Men trots att en lapp satts upp alldeles ovanför knappen blev det tyvärr inte mycket bättre.

Bruksanvisningen byggde på symboler: svarta cirklar och ringar och glödlampor avdelade på snedden med ett streck.

En av cirklarna betydde att man skulle trycka på panelen en längre stund, och den andra en kortare stund. Men hur skulle man kunna veta det?

Nej, det kan man inte veta. Alltså var man tvungen att skapa en bruksanvisning till bruksanvisningen som förklarade de olika tecknen (se här till höger).

Men trots att bruksanvisningen, och bruksanvisningen till bruksanvisningen satt där, hade man stora problem med att använda knapparna.

En lärare som jobbat tre år på högskolan, kunde ändå inte justera ljuset i lokalen. När eleverna frågade om hon kunde släcka ljuset vid tavlan, så att overheadbilderna syntes bättre, var hon tvungen att erkänna att hon inte kunde det.
    Gå tillSidans topp

 

Inkonsekvent och otydligt gör det svårt att förstå
Man kan faktiskt inte klandra läraren för detta. Konstruktionen har så många förvillande egenskaper, att det närmast är omöjligt att lära sig och minnas hur den fungerar. Istället måste man varje gång på nytt försöka dechiffrera bruksanvisningen till bruksanvisningen, därefter bruksanvisningen, och till sist även panelen.

Det första skälet till att panelen är så svår att använda, är att kontrollernas placering är spegelvända i förhållande till rummet. Den vänstra halvan av knappen vette mot föreläsningssalen, men reglerade ljuset vid tavlan. Den högra delen var närmast tavlan, men den styrde lamporna i salen!

Även för detta finns en engelsk fackterm: mapping. Kontroller bör ha en fysisk form och placering som överensstämmer med formen och placeringen hos det kontrollen styr.

Ett andra skäl att panelen är svår att hantera är att en och samma del har flera olika funktioner. På den högra delen ger ett långt tryck och ett snabbt tryck olika resultat, men det syns inte på formen.

Men det gäller å andra sidan inte den vänstra delen - trots att den är identiska med den högra. Inkonsekvens är det tredje skälet till att det är svårt att lära sig hur den fungerar.

Ett fjärde skäl är dess vilseledande detaljer. De skillnader som finns i fuktion går inte att se. Däremot finns de röda och gröna lysdioderna som inget styr, och inte indikerar någon av de dolda fuktionerna. Varför är det tre stycken? Har det någon betydelse att några lyser rött och en grönt? Kan färgerna kanske växla?

Vad indikerar lysdioderna egentligen? Jag blev inte säker, men jag tror att de röda visade att lamporna lyste. Den gröna blev jag aldrig klok på.

Ett femte är att "långt" och "kort" tryck inte är entydiga begrepp. Hur långt är långt? När man allt mer desperat försöker prova sig fram på panelen, är det inte lätt att observera var gränsen går.

Sammantaget gjorde allt detta att det (trots bruksanvisning) var så gott som omöjligt att skapa sig en mental bild av hur det fungerade. Istället var man tvungen att varje gång på nytt försöka uttyda bruksanvisningarna och utgrubbla hur och i vilken ordning man skulle trycka.
    Gå tillSidans topp

 

Dold navigation är lika svår att lära
Har sådana här knappar något med webb att göra? Ja, faktiskt.

Många sajter har idag navigeringar som kräver att man petar på dem, för att se om något händer - och i så fall vad. Menyer "göms" under bilder; inte förrän du för musen över den hoppar nånting fram. (Som SVTs nya sajt.) Men du kan inte veta säkert under vilka det finns något - och var det inte finns. ("Mystery meat navigation" är den engelska termen - nog borde vi tillsammans kunna hitta på en bra svensk översättning?)

Att lösa mysterier är tungt jobb. Men jag har redan, tack så mycket, tillräckligt med arbete. Jag vill gå in i salen, tända ljuset och koncentrera mig på att hålla en föreläsning (vilket är svårt nog) - utan att fastna på ljusknappen. Jag vill gå in på sajten, beställa boken, utan att jag måste treva mig fram på alla knappar under vägen.

Men framför allt vill jag inte känna mig som en idiot. Jag vill inte behöva erkänna för eleverna att inte heller jag kan hantera ljuset. Som elev vill man inte utsättas för att knappt kunna se OH-bilderna där framme, för att fastighetsbolaget fått för sig att använda coola knappar.

En god sak är att Södertörns Högskola i mars flyttade från sina gamla lokaler, till helt nybyggda "Moas båge". Det bygget - som jag såg halvfärdigt - präglades mycket av naturmaterial. Jag hoppas att de får mer naturligt fungerande ljusknappar också, i de nya föreläsningssalarna.

Och jag hoppas att sajter som idag har mystiska navigeringssystem följer högskolans exempel: bygg nytt!
   
Relaterade artiklar
På Kornet:
Gå tillSVTs nya sajt: design som stänger ute

Gå tillKlibbighet - eller hur man får en flygresenär att känna sig som en idiot

Gå tillEn sajt kräver tre sorters design

 

Jonas Söderström

16 maj 2002

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn