Från Blind Hönas arkiv

Tidningen Arbetsliv om användarovänliga datasystem

arbetsliv.jpgDen digitala arbetsmiljön och den kognitiva ergonomin uppmärksammas också i nya numret av tidningen Arbetsliv. Användarovänliga datasystem gör oss sjuka är en intervju med Jonas. Dessutom finns en artikel om kyrkans system Kbok och vinnarna av Användarnas IT-pris.

Arbetsliv ges ut av Prevent, en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Tidningen är gratis och delas ut gratis till personalansvariga, utbildningschefer, skyddsombud, företagshälsovården med flera. Upplagan är 186.000 exemplar.

Det känns som det håller på att lossna. Jag har försökt fästa uppmärksamheten på att dåliga program och system är ett arbetsmiljöproblem i flera år. Det har varit frustrerande hur trögt det varit att få forskare och centrala aktörer inom området att förstå omfattningen och vidden av den förändring som skett inom arbetslivet de senaste sju-åtta åren.

Men i en enkät publicerad av Arbetslivsinstitutet våren 2005 framgår det att högskolorna runt om i landet framöver vill prioritera forskning på detta område de närmaste åren:
"Fortsatt inriktning mot kognitiv ergonomi" skriver man på Luleå Tekniska Universitet. "Arbete om mental belastning och informationsergonomi kommer att öka", skriver Lantbruksuniversitetet. "Mot kognitiv ergonomi, mot ledarskap" sammanfattar KTH sin inriktning. "Ytterligare fokusering på kognitionsergonomiska aspekter" säger Chalmers.

Ja, även Arbetslivsinstitutet - som i oktober 2005 inte har ett enda eget dokument om kognitiv ergonomi på sin webbplats - anger nu att man ska satsa på "sammankoppling av FoU om arbetsfysiologi, ergonomi (med speciell betoning på kognitiv belastning) och olika stressfaktorer i arbetslivet".

Det tar sig.


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
03 okt 2005

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se