Från Blind Hönas arkiv

Fox ljuger om den muslimska "explosionen"

eurabia_fox.jpg

Alarmismen - att läget är katastrofalt, att slutet är nära - bildar grundvalen också i Fox News "Eurabia"-inslag.

Fox inslag annonserades som "Sweden Under Siege" - Sverige belägrat: "Muslim immigration is out of control ..."

I själva inslaget talar man alltså om "sudden influx of Muslim immigrants". "The city is swamped" - av "an explosion of Muslim immigrants".

Tilsammans med delvis sanna detaljer om enstaka brott eller händelser, utgör dessa påståenden alltså grunden för den bild av katastrof och krig som Fox (och Dhimmiwatch) ger sina läsare och tittare.

Stämmer det, rent faktiskt? Har det - även om språkbruket förstås är överdrivet - varit en snabb, häftig ökning av muslimsk invandring till Malmö?

Malmö publicerar statistik om Malmöbor med utländsk bakgrund (utlandsfödda, eller födda i Sverige med båda föräldrarna utlandsfödda).

Det finns statistik i pdf-form att ladda ner för både 2002 och 2003, uppdelad på länder. För 2004 finns än så länge bara en totalsiffra.

1 januari 2002 hade 62.252 malmöbor utländsk bakgrund; den 1 januari 2003 var de 64.476. Det är en ökning med 4 procent. Den 1 januari 2004 var antalet 66.198. Det är knappt 3 procent. Ökningstakten har alltså bromsats upp - inte accelererat.

Hur ser det då ut för olika länder? Ta en titt på tabellen:
Land 2002 2003 Antal Procent
Iran 2.792 2.826 +34 +1%
Libanon 2.802 2.869 +67 +2%
Bosnien-Herzegovina 5.146 5.243 +97 +2%


Antalet människor med bakgrund i länder med en stor del muslimsk befolkning har alltså ökat bara med enstaka procent - lägre än den allmänna ökningen. Undantag är Irak och Afghanistan - men något fler flyktingar är kanske inte så konstigt, med tanke på att ett krig faktiskt utkämpades i dessa länder:

Land 2002 2003 Antal Procent
Afghanistan 1.126 1.266 +140 +12%
Irak 5.067 5.590 +523 +10%

Fox serie har ju vinjetten "Eurabia". Invandring från arabiska länder i Mellanöstern är dock mycket liten. Av Malmös mer än en kvarts miljon invånare kommer 208 från Saudiarabien (den största gruppen); 137 från Egypten, 148 från Jordanien, 95 från Förenade Arabemiraten och 14 från Dubai. Inte ens tillsammans är de lika många som de 714 norrmännen - för att inte tala om de 1.431 rumänerna.

Totalt sett har antalet malmöbor med asiatisk bakgrund (inklusive Mellanöstern) ökat måttligt mellan 2002 och 2003.

Land 2002 2003 Antal Procent
Asien 17.532 18.587 +1.055 +6%

Någon "explosion" av muslimska invandrare den senaste tiden (som Fox och Dhimmiwatch ger sken av), har alltså, av allt att döma, inte skett.

Det finns dock en grupp som verkligen ökar mycket kraftigt i statistiken , och som gjort det flera år i sträck:

Land 2002 2003 Antal Procent
Danmark 3.989 4.590 +591 +15%

Så om Malmö är "under belägring", om staden är överfull av främlingar är det alltså i första hand de perfida danskarna! Är det kanske dem vi ska skylla problemen på?

Uppdatering 30/11: Rättade ett fel om invandringen från Afghanistan. En nolla hade tappats bort - den var 10 %, inte 1 %. I sammanräkningen för Asien hade dock den korrekta siffran använts.

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
30 nov 2004

Kommentarer

Hu, vilka människor. Det finns namn på dem, brunskjortor....

Från: EmilV | Skickat vid: 12:52, 30 november 2004

Nja...

Visst overdriver de, och de tycks som du papekrar ha fel om siffran 25%. Men:

1. Fox har *inte* objektivt fel om "sudden influx". Det ar namligen bara du som arbitrart har definierat sudden som tva ar sedan, det ar ingenting Fox har pastatt eller ens antytt. Om man definierar det som 10-15 ar (ganska kort tid i dessa samanhang) sa ar det onekligen en sudden influx.

2. Det ar inte klart hur stor felet egentligen ar. Hur manga muslimer finns egentligen i malmo?
Staden ger (overaskande nog...) inga siffror pa detta, och betonar smatt rasistiskt pa sin hemsida hur manga europeiska invandrare det minsamm finns i malmo.

Enligt Islamic Center i Malmö finns det 45000 muslimer i malmo, dvs. 17% enligt dina siffror. Fragan kvarstar forstas om de overdriver sjalva av politiska skal.

3. For nagon som angriper manipulation av siffror sa borde du akta dig. Det ar inte direkt oproblematisk att lamna ute Irakier, Libaneser och Algerier bland kategorin araber, aven om alla fran dessa lander inte ar araber (a andra sidan ar inte alla araber muslimer).

"Invandring från arabiska länder i Mellanöstern är dock mycket liten"

4. Siffran 24% utelamnar andra och tredje generationens invandrare, som ar minst ytterligare 8% av befolkningen.

5. Det centrala argumentet i repportagen (grova sociala problem bland muslimska invandrare i segregerade delar av malmo) rakar faktiskt vara sant. Oavsett om de nu ar 25 eller 15% av stadens invanare sa ar det over 90% av vissa statsdelar. Det man snarast bor ifragasatta ar *VARFOR* dessa problem har uppstatt, inte anklaga nhetsmedlaren for rasism. Det ar trots allt inte orimligt att Malmo skulle haft lattare att integrera de ny-inflyttade om andelen hade varit markbart farre.

Segregerade statsdelar som Rosengard hade knappast kunnat uppsta om andelen invandrare i malmo var 5% snarare an 35%. Betyder det att muslimer ar onda? Nej. Men det ar heller knappast rimligt att pasta att problemen inte finns bara for att repportaget overdriver en av sina centrala siffror.

Från: Teller | Skickat vid: 4:08, 03 december 2004

Äckligt är ordet. Vad ska de ge sig pa (är i Tyskland, inga a med prick här) Malmö för. Gravt illa nog att de (FOX) huserar i USA, lämna oss i fred för fan! Ser de inte själva vilka som leder fundamentalistligan i det här sammanhanget? För övrigt struntar jag fullständigt i procentsatsen av araber i Malmö. Syftet med texten är ju trots allt att skapa en bild av att staden befolkas av araber som alla är galna stenkastande extremister. Finner propagandan langt värre än faktafelen. Äckligt.

Från: Hanna Strömbom | Skickat vid: 18:37, 05 december 2004

Teller: om du från början gjort klart att du talar om en "sudden explosion som skett över 15 år", skulle de flesta tycka att du hade ... nå, låt oss säga, en originell uppfattning om tid och verklighet.
Om du inte från början gör klart, att du menar 15 år när du säger "sudden explosion", skulle människor - inte obefogat - misstänka att du förfalskade verkligheten medvetet.

Inget som har med statistik över etnisk eller geografisk bakgrund och religion är förstås oproblematiskt. Men det bör predikas för Fox news, som bara ser enkla svar. "Iraq, Iran and Lebanon" är de länder som Fox själva namnger som källor för den påstådda plötsliga översvämningen invandrare . Därför valde jag att ta fram siffrorna: från två av dessa är ökningen 1-2 %, vilket inte ens behöver vara invandring utan personer födda i Malmö. Vilka andra länder på eller kring Arabiska halvön inkluderas av Fox i begreppet "Eurabia"? Det har vi ingen aning om.

Börjar vi se ett mönster? Precis som Fox är otydliga när det gäller tid, är de otydliga när det gäller plats. Skälet är enkelt: detta är en kampanj, och den kan inte föras med fakta.

Vad gäller Malmös statistk har du fel: Siffrorna inkluderar prsoner födda i Malmö med båda sina föräldrar födda i utlandet, alltså andra generationens invandrare.

Vill du ta med "tredje generationens invandrare", be my guest. Du får förstås problem med att definiera hur stor del av ens sex förfäder som ska vara födda utomlands för att man ska klassas som invandrare (eller omvänt - hur rent blodet måste vara för att man ska räknas som "riktig svensk".)

Men dt spelar mindre roll, för var beredd på att om du expanderar definitionen av invandrare så, kommer andelen som kommer från "muslimska" eller "arabiska" länder att bli *ännu mindre* - för blandade varianter av utvidgade dansk-, norsk-, tysk-, jugoslavisk- etc "invandrare" kommer att var mycket fler.

Vi har olika åsikt om vad "det centrala argumentet" i Fox reportage är. "Ingen kan förneka att det finns etniska och sociala problem i Malmö" skrev jag iMalmö i Fox news. "Men för Fox och Dhimmiwatch är problemet ett annat, nämligen 'muslimer'."

Från: Jonas Blind Höna | Skickat vid: 20:47, 05 december 2004

teller har helt ratt. i demografiska sammanhang raknar man i termer av generationer och 15 ar ar saledes en mycket kort tidsrymd. det ar nog dessvarre du jonas som har en mycket originell uppfattning om verkligheten.

Från: olle | Skickat vid: 19:00, 21 juni 2005

Om Malmö har 62000 utlandsfödda, vi uppskattar antalet muslimer av dessa till 31000.

Resterande ca 200 000 är övriga.

Om muslimerna ökar med 3% varje år och övriga ligger konstant (den svenska folket minskar ju) så innebär det att muslimerna kommer att vara i majoritet år 2073. Om det kan du tycka vad du vill, men så blir utfallet.

Från: Per | Skickat vid: 1:04, 03 december 2010

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se