Från Blind Hönas arkiv

Söndagspyssel

Jag måste kora Håkan Kjellerstrand som vinnare i tävlingen om det längsta monovokala ordet. Priset - ett ex av "Språkbitar" (red Jane Nystedt) - kommer om du hör av dig om din adress!

Håkan pasade också på att ange det längsta ord han hittat i sin ordlista: "realisationsvinstbeskattning", 28 bokstäver.
Jag höjer det rekordet med nästan 20 procent. I "Den sjuka vården" av Stefan Fölster m.fl. hittade jag på sidan 33 ordet "informationshanteringskostnaderna" - 33 bokstäver!
Det finns säkerligen ännu längre - någon? (Alltså, ordet måste vara belagt i text, inte konstruerat.)

Pehr föreslår en jakt på multivokala ord: som innehåller alla alfabetets vokaler. Ett perfekt sådant - där vokalerna kommer i alfabetisk ordning (och bara en gång) - är engelska "facetiously". Hur bra multivokala ord kan man konstruera på svenska?

Ytterligare en exklusiv skara ord är de där både vokaler och konsonanter förekommer i alfabetisk ordning (eventuellt med dubblering), som "abort" eller "abbot". Hur långa sådana kan man hitta?


Permalänk |


  Avdelare mellan text och datering  
31 aug 2003

Kommentarer

Jag tackar stort för detta ärofulla pris! Boken ska bli spännande att läsa. Min adress är Södra Förstadsgatan 40B, 211 43 Malmö.

Vad gäller multivokala ord gjorde jag lite tester med hittade inga sorterade sådana, inte ens om man ignorerar "å", "ä" och "ö".

Om man inte behöver ha med alla vokaler, men vokalerna ska vara sorterade och kan vara dubblerade, är
besiktningsprotokoll (eiiooo) (20 bokstäver)
det längsta jag hittade.

Om dubblering ej tillåts:
anteckningsblock (aeio) (16 bokstäver)


Sorterade ord (alla bokstäver räknas):
Märkligt nog är de längsta ord jag hittade på bara 6 bokstäver, nämligen:

accent accept access belopp chintz

(Jag kanske borde skriva om programmen igen när febern gått ner...)

Ett besök på:
http://groups.yahoo.com/group/wordoddities/
kan f.ö. rekommenderas.

Från: Håkan Kjellerstrand | Skickat vid: 11:21, 31 augusti 2003

Långt och belagt ord: På tunnelbanan (gröna linjen) för något år sedan satt en medpassagerare och läste i boken:
"Trafikledarassistentutbildningsgrundkurs" (40 bokstävlar). Det är alldeles sant och jag rapporterade det till Desbladet http://piginawig.diaryland.com/index.html när han sökte långa äkta svenska ord som språkövning.

Får jag bidra med ett tyskt exempel:
En gata som jag brukade gå över varje dag heter "Kratochwjlstrasse" dvs. 8 konsonanter i rad. Det slår man nog inte på svenska utan får gripa till arabiska eller något.

Från: Bengt | Skickat vid: 13:27, 31 augusti 2003

Man slår inte det tyska ordet, men man tangerar det med ordet världsschlager.

Från: Mats Andersson | Skickat vid: 16:15, 31 augusti 2003

40 boktäver - wow.

"Världsschlager" har åtta konsonanttecken i rad - "punschskvätt" har sju (fast vi uttalar nog bara tre fonem i första fallet och fyra i det andra).

Svenskan är faktiskt mycket tolerant gentemot konsonantkluster. Inte så många språk tillåter ord med kluster som spr- eller skv- i början och t ex -mskt i slutet.

Ett konstruerat exempel från grundkursen i allmän språkvetenskap: Familjen Lövensköld har grannar som heter Herbst. Båda har hembiträden. Vid en dispyt kastas anklagelser om dessas smutsiga förkläden. Replik:
- Varför skulle ett Lövensköldskt hembiträdes förkläde vara smutsigare än ett Herbstskts?

Från: Jonas | Skickat vid: 16:23, 31 augusti 2003

Det här är konstruerat, men... om jag har ett dataprogram som rör sjukdomar, skulle det kunna ha en "allergimodul".
Informationen i denna skulle kunna presenteras i en "allergimodulsvy"... (fem vokaler i ordning)

Från: Jonas | Skickat vid: 18:27, 31 augusti 2003

Militären to the rescue: Pansarvärnspjästerrängbil. Förkortat "pvpjtgb". Är inte säker på vilket som är lättast... :-) Och så har vi "pvrbhkp" eller pansarvärnsrobothelikopter.

Från: Johan Svensson | Skickat vid: 22:00, 31 augusti 2003

Jag medger att jag var lite vag naer jag beskrev vad jag menade med multivokala ord. Men naer jag laeste Håkans foerslag foerstaar jag ett missfoerstaand.

Personligen tycker jag att det ska saettas hoegre vikt paa att ha maanga olika vokaler och laegre paa ordningen (alfabetet aer ju ganska arbiträrt).
Foer att faa fram ett saett a bedoemma om ett ord var ett baettre eller saemmre multivokalt ord verkar kraeva komplicerade regler t.ex. x poaeng foer varje vokal, y minus poaeng om vokalen repiteras (daer x aer lite stoerre aen y - kanske 1,5:1), och laengden paa ordet som foersta tie-breaker (kortare aer baettre) och alfabetisk ordning som andra tiebreaker. "Facetiously" aer alltsaa oslagbart.

kompatibel: 4*x - 0*y
kompendium: 4*x - 0*y
kompensation: 4*x - 1*y
kaskoförsäkring: 5*x - 0*y

Dessa aer bara naagra ord jag snabbt hittat i en ordlista som exempel. Det finns troligen naagon statistisk model man skulle kunna andvända för att bestämma en fördelning som är minimiserad kring precis en av varje vokal.

Jonas "alergimodulsvy" skulle ha: 6*x - 0*y och aeven "alergimodul" slaar ut "kaskoförsäkring" baade paa alfabetisk ordning och ordlaengd.

"båtskadeförsäkring" (http://www.alandia.com/villkor/villkor_medelhav.html): belagt, 6*x - 0*y men inte i alfabetiskordning.

Men inte belagt: sjöbåtskadeförsäkringsfusk 8*x - 0*y

Från: pehr jansson | Skickat vid: 17:28, 01 september 2003

Vad sägs om:
bostadsrättsförening - o a ä ö e i - sex unika ingen repeterad
kostnadsundersökning - o a u e ö i - sex, unika, ingen repetition
utomäktenskaplig - u o ä e a i - sex unika, ingen repetition
icke-auktoritär - i e a u o (i) ä sex unika, en repeterad
studieorganisatör u i e o a (i) (a) ö - sex unika vokaler, två repeterade
konsultationsläkare - o u a i (o) ä (a) e - sex unika vokaler, två repeterade
(alla från SAOL)

Från: Jonas | Skickat vid: 22:27, 01 september 2003

Ett par dagar senare föreslår jag "eurovisionschlagerfestivalsvinnaren" som längsta ord. Minnet säger att det fanns i en kvällstidning. :)

Från: Jenx | Skickat vid: 10:13, 02 september 2003

Låter "slakteriombud" krystat? Om inte skulle man kanske kunna ha en slakteriombudsskylt? (aeiouy)

Från: jon | Skickat vid: 11:31, 02 september 2003

Det vore ironiskt om utomäktenskaplig vore det kortaste svenska ord med mest unika vokaler. Det borde finnas ett ord som har alla vokalerna. Kanske när man söker ett svenskt ord för ett utländskt utryck att det kunde vara ett lämpligt tillfälle.

Vad gäller långa ord, vad sägs om:

"In Swedish, the longest word is NORDOSTERSJOKUSTARTILLERIFLYGSPANINGSSIMULATORANLAGG-
NINGSMATERIELUNDERHALLSUPPFOLJNINGSSYSTEMDISKUSSIONS-
INLAGGSFORBEREDELSEARBETEN (130 letters), "preparatory work on the contribution to the discussion on the maintaining system of support of the material of the aviation survey simulator device within the north-east part of the coast artillery of the Baltic," according to 1996 Guinness. Fredrik Viklund found LÅGTRYCKSKVICKSILVERÅNGURLADDNINGSANORDNING in a Swedish patent application from approximately 1910-1930. It referred to what is now called a "lysrör" in common language. It means "Low pressure quicksilver vapour discharge apparatus." "

från http://members.aol.com/gulfhigh2/words11.html som också har långa ord från många andra språk. Var orden är belaggda framgår ej.

Från: Pehr Jansson | Skickat vid: 15:30, 02 september 2003

Det verkar svårt att hitta ett ord med sju vokaler!

Fler med sex:

underhållningsprogram - u e å i o a
undersökningsrapport - u e ö i a o
omfångsberäkningar - o å e ä i a

undersökningsområde - u e ö i o å (e)

underhållningsförfattare - u e å i ö a (a) (e)
koncentrationsförmåga - o e a i (o) ö å (a)

Det slår mig att här finns en annan gren att leka i. Multivokala tvillingpar. Vilket är det längsta par där båda orden har samma vokaler, i samma ordning?

Från: Jonas | Skickat vid: 0:43, 03 september 2003

Tävlingen verkar vara över och jag har ingen chans mot de 130 bokstäverna, men ett förslag till längsta ordet är "forskningsinformationsförsörjningssystemet", 42 bokstäver långt och flitigt använt inom en pågående utredning av Kungl. biblioteket.

Från: Jenny | Skickat vid: 21:30, 04 september 2003

42 - bäst utom tävlan... du får ställa upp i nästa års SM!
:-)

Från: Jonas | Skickat vid: 22:49, 04 september 2003

En lite annorlunda vokallek är den finska klassikern "hääyöaie" (på svenska ungefär "plan för bröllopsnatten"). Alternativt "riiuuyöaie" (friarnattsplaner).

På finska går det alltså att konstruera relativt konsonantfattiga ord. Språket är ibland en ganska bra form av käkträning, speciellt när det är kallt ute och det kräver en hel del anstränging för att klara av dom här diftongerna :-)

Från: Peter Löfgren | Skickat vid: 21:23, 05 september 2003

Vi har sveptransmissionselektronmikroskop. Det hamnar ju långt ner på listan, men jag kan ju kontra med att till exempel står nämnt i Nationalencyklopedin (om än inte som eget uppslagsord), så det är inte särskilt ovanligt. (Vill man hitta det får man titta under elektronmikroskop; för den som har en elektronisk upplaga och vill söka så går inte det - ordet är för långt.)

Från: Ante | Skickat vid: 19:38, 20 november 2003

Hyponervokostiskadiafragmakontravibrationer
= Hicka

Från: Carro | Skickat vid: 21:47, 17 oktober 2004

Jag har själv inte särskilt stor erfarenhet av att leta information på bloggar och wiki-sidor, men efter ett besök här anar jag att en plats som denna är ett utmärkt journalistverktyg (6 vokaler, 17 bokstäver).

Från: Håkan K | Skickat vid: 15:23, 05 januari 2005

Ber om ursäkt att jag inte skrev ut hela efternamnet i förra inlägget, det var inte meningen att snylta på Håkan Kjellermans goda namn.

Jag kunde inte släppa tanken på långa multivokala ord efter mitt förra besök här. När jag läste spanska på studiefrämjandet för några år sedan fick jag lära mig att spanskan bara har fem vokaler, eftersom bokstaven y i spanskan räknas som en konsonant. (Detta trots att den i ordet "y", som betyder "och", har funktionen av en vokal). De fem vokalerna samsas på ett elegant sätt i ordet "murcielago", som betyder fladdermus.
Trots denna lärdom funderade jag aldrig på om det fanns något liknande multivokalt ord på svenska. Inte förrän idag. Tack Pehr för det.
Jag insåg snart att det gällde att konstruera ett ord snarare än att leta upp ett verkligt ord i någon ordlista, så håll i er nu...

I stället för att köpa burklocken till min åkerbärssylt ett i taget brukar jag köpa en hel åkerbärssyltburklockförpackning.
För att bli ännu lite mer konstruerad kan man perforera burklocken med något vasst föremål innan man sätter dem på de syltfyllda burkarna. Då kommer en ljuv doft ur dessa åkerbärssyltburklocksöppningar.


Det roligaste ordet jag tidigare roat mig med att konstruera var ryskt till karaktären.
Närmare bestämt irkutskskt.

Från: Håkan Karlsson | Skickat vid: 2:51, 06 januari 2005

En granne spelar jazz på småtimmarna, en annan grälar så att det ekar
i trappuppgången. Under tiden jag ligger och försöker bli trött igen
så ägnar jag mig åt lite hjärngymnastik. Till slut har jag legat vaken
länge nog för att komma på ännu ett ord som innehåller all nio vokaler.

Såhär en vecka in på året är vi säkert redan många som hunnit bryta
våra nyårslöften. Det vore intressant att veta när denna tradition
uppstod och få en bild av hur våra löften har sett ut genom åren.
För att stilla nyfikenheten skulle man vilja besöka någon närbelägen
nyårslöftesutsällningslokal.
(Man kan också tänka sig en återblick lite senare på året i form av en
nyårslöftessommarutställning.)

Det är betydligt svårare att hitta ett ord som blir någorlunda naturligt
med alla konsonanterna i rätt ordning. Möjligen kan man tänka sig att
den stackaren som satt i allergijouren på nyårskvällen hoppas få en bra
allergijoursnyårskvällslön.

Nu ska jag nog försöka få en blund i ögonen trots allt...

Från: Håkan Karlsson | Skickat vid: 7:48, 08 januari 2005

För precis ett år sedan upptäckte jag för första gången bloggarna, och lämnade redan samma dag min allra första kommentar. Just i det här inlägget. Hurra hurra. Det måste naturligtvis firas på något sätt. Här kommer därför ännu ett förslag på ett ord med alla nio vokaler i rätt ordning.

Den dagen posten är helt och hållet privatiserad och uppdelad i sina beståndsdelar kanske Ulf Dahlsten kan bli erbjuden en tjänst som paketbilsbudbyråsäljstöd?

Från: Håkan (hakke) | Skickat vid: 14:34, 05 januari 2006

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se