På kornet - texter om användbarhet, interaktionsdesign, informationsarkitektur på webb och Internet
Korn av sanning
Artiklar
och essäer
Guldkorn
Böcker,
musik, sajter
Blind höna

Webblogg
Skrot & korn
Portfolio
och passioner
Väderkorn
Sakregister
och sökning

 

Att bygga en bättre sökfunktion:
Tio gyllene regler för träffsidan

Att förbättra presentationen av träffar är förmodligen det främsta och enklaste sättet att ge besökarna en mer användbar sökning. Här är tio gyllene regler att följa.

De flesta sökfunktioner presenterar sina sökträffar så dåligt, att det är oerhört svårt att tolka och välja bland dem.

En del sajter använder den inköpta sökmotorns fabriksinställda träffsida - ibland utan att ens översätta ledtexterna från engelska. Det duger inte.

Andra har "hemmagjorda" träffsidor som utan tvekan skapats av programmerare. Ganska vanligt hos organisationer som inte köpt en sökmotor utan låtit sina egna tekniker bygga en (man frågar sig, varför i Herrans namn? Får de bygga egna armbandsur på arbetstid också? Eller egna mobiltelefoner?).

Förmodligen är dåliga träffsidor det främsta skälet till att det är svårare att hitta via sökning än på andra sätt (se huvudartikeln Att bygga en bättre sökfunktion). Sue Dumais, som forskar kring bland annat sökfunktioner vid Microsoft, har konstaterat följande:
"The improvements in performance gained through usable interface design are 3 or 4 times larger than those gained through designing better search algorithms."
Källa: Sue Dumais, Microsoft, Invited presentation to IU’s Computer Science Horizon Day, March 2000
(Källor och fler hänvisningar till alla sökartiklar finns samlade på en särskild sida - se under Relaterade artiklar nedan).
Hur bör då en bra träffsida se ut? Här är tio gyllene regler:
   
På denna sida:
Gå till Visa träffsvaren uppdelat på avdelning
Gå till Ge möjlighet att sortera om träffarna
Gå till Ge mer sammanhang för träffsvaren
Gå till Styr vissa sökningar till bestämda sidor
Gå till Upprepa sökbegreppen
Gå till Ange antal träffar bland totala mängden
Gå till Träffsidan ska också ha ett sökfält
Gå till Var hjälpsam vid noll träffar
Gå till Ge meningsfull info även om vad som inte finns på sajten
Gå till Utelämna onödiga och obegripliga detaljer
Gå till Tillämpning
Gå till Relaterade länkar
Gå tillSidans topp

 

1: Visa träffsvaren uppdelat på avdelning
En sökning på "Estonia" på regeringens webbplats ger bland annat
  • flera träffar på fartyget Estonias förlisning, från Näringsdepartementet
  • flera träffar på frågan om utvidgning av EU, från Utrikesdepartementet
  • flera träffar på miljön i Östersjön, från Miljödepartementet
Det är troligt att den som söker är intresserad av någon viss av dessa aspekter; knappast alla på en gång. Såväl sökmotorns datum- som relevansordning kommer dock att blanda alla dessa träffar huller om buller.

Det är lättast att hitta det man söker, om träffarna visas uppdelat på avdelning eller område. Det visas klart i en färsk forskningsrapport från Sue Dumais, E. Cutrell and H. Chen. Att sortera träffarna efter avdelning på webbplatsen ger det sammanhang som sökaren behöver för att förstå och identifiera just vilka träffar som är relevanta för henne.

Hur många träffar man bör visa per avdelning beror lite på hur många avdelningar det finns. Ett rimligt antal är kanske tre eller fyra träffar per avdelning. Ger därutöver användaren en länk för att se alla träffar i denna avdelning.

Träffsidan från Jakob Nielsens useit.comJakob Nielsens webbplats www.useit.com använder en sökmotor från Mondosearch, som presenterar resultaten just på detta sätt.
Klicka på bilden härt intill för att se en skärmdump (eller gå till webbplatsen och pröva själv).

Träffsidan kan också gärna ge en länk direkt till avdelningarnas förstasida. Skälet är att sökning inte är en rätlinjig historia. Ofta växlar man mellan att via sökning chansa på någon sida eller avdelning, och därefter klicka runt ett slag. Om sökträffen inte känns riktigt rätt, kan det löna sig att titta på dess grannar, eller närmast överordnade sida. Därför är det bra om sök-gränssnittet gör det möjligt att hoppa mellan sökning och "klickning".
    Gå tillSidans topp

 

2: Ge möjlighet att sortera om träffarna
Uppdelat per avdelning eller område är generellt den bästa uppställningen av sökträffar. Men användaren bör ha möjlighet att påverka sorteringen under varje sådan rubrik: i datumordning eller efter relevans.
Om man inte kan visa resultat uppdelat på områden, bör användaren ändå kunna välja sättet att lista sina träffar: efter datum eller relevans, eller efter egenskaper som pris eller storlek, eller kanske alfabetiskt.

Om någon typ av relevans-värdering används, ska åtminstone grunddragen i mekanismen förklaras, så att användaren får en möjlighet att själv värdera sökmotorns värdering.
    Gå tillSidans topp

 

3: Ge mer sammanhang för träffsvaren
Ge ett kort utdrag ur texten närmast runt det funna sökordet. Då är det lättare för användaren att bedöma om en viss träff är relevant för henne. Om sökordet återges i fetstil är det lättare att identifiera det.

En del sökmotorer visar i stället texten i början/toppen av dokumentet. Det är ett sämre alternativ. Om man ändå väljer detta, bör man se till att sökmaskinen inte visar sådan text som står överst på varje sida, t ex navigationsmeny, text kring logotypen eller liknande. Sökmotorn ska börja visa texten från sidans huvudrubrik eller liknande.
    Gå tillSidans topp

 

4: Styr vissa sökningar till bestämda sidor
För vissa sökord bör webbmastern kunna bestämma vilka dokument som utgör "Bästa träff". Dessa bör alltid komma överst i träfflistan.

Exempel: på regeringens webbplats bör en sökning på "Göran Persson" förmodligen alltid ge Göran Perssons egen sida som bästa träff - oavsett om det finns andra sidor där hans namn nämns fler gånger, eller som skapats senare.

I andra fall kan det vara befogat att skapa särskilda svarssidor, med skräddarsydd information, som visas istället för de gängse träfflistorna. Det gäller framför allt sökningar på mycket breda, opreciserade begrepp.

Exempel: på många myndigheter ger en sökning på ett brett begrepp som ”EU” en svåröverskådlig lista av dokument.

Ett bättre alternativ är att styra en sådan sökning till en särskild sida, som tjänar som introduktion till begreppet EU. Den kanske förklarar vilka olika avdelningar som finns, där sökaren kan leta själv. Den kan också föreslå färdiga sökningar på mer preciserade begrepp, som t.ex. "EUs utvidgning", "EMU", etc.
    Gå tillSidans topp

 

5: Upprepa sökbegreppen
Det ska tydligt framgå på träffsidan vilket begrepp man sökte på, och eventuell avgränsning av sökningen ("du sökte på EU bland Pressmeddelanden")

Om sökmaskinen också sökt på fler begrepp än det som matades in bör det skrivas ut. Det kan gälla dels böjningsformer, när en sökning på "budget" också ger träff på budgeten, budgetens, etc. Dels gäller det om sökmaskinen även sökt på synonymer till sökbegreppet.
    Gå tillSidans topp

 

6: Ange antal träffar bland totala mängden
Hur många träffar man får ur den totala mängden ("2900 träffar bland 4003 dokument") ger viktig indikation på om man sökt på alldeles för vida, oprecisa begrepp.

Om jag bara kan söka på hela sajten kommer naturligtvis den totala mängden sidor/dokument i stort att vara densamma (den ökar naturligtvis när nya sidor läggs till). Men om jag kan söka avgränsat, på delar av sajten, är uppgiften om hur stor denna delmängd är viktig för att jag ska kunna bedöma reultaten.
    Gå tillSidans topp

 

7: Träffsidan ska också ha ett sökfält
Svarssidan ska ge möjlighet att direkt göra nya sökningar. Man ska inte behöva klicka sig tillbaka till en söksida. Det gäller särskilt om resultatet blev noll träffar.

En ny sökning bör ske på hela sajten (eller åtminstone hela det sökområde som den första sökningen gjordes i). En del sökmotorer medger att man gör en ny sökning bara inom de träffar som den första sökningen skapat.

För vanliga användare är det mycket förvirrande. Skälet är att sökningar i verkligheten mycket sällan förfinas snävare och snävare. De flesta nya sökningar görs för att man provar en alternativ strategi eller bytt utgångspunkt. Då ger en sökning i den mängd som begränsas av det förra försöket alldeles fel resultat.

(Man kan eventuellt erbjuda detta som ett alternativ för en mycket sök-van målgrupp.)
    Gå tillSidans topp

 

8: Var hjälpsam vid noll träffar
Om sökningen ger noll träffar, bör träffsidan ge tips om vad som kan ha varit fel (t.ex. att kontrollera stavningen) och uppgift om andra möjligheter att leta.

I vissa fall bör du också ge mer än allmän information - se nästa punkt.

En träffsida med texten "Din sökning returnerade inga träffar . För att återgå, klicka här"
En träffsida som bryter mot reglerna 5, 7 och 8: Den upprepar inte vad jag sökte på, den har inget sökfält (jag måste klicka mig tillbaka), och den ger ingen förklaring till varför jag har fått noll träffar.
    Gå tillSidans topp

 

9: Ge meningsfull info även om vad som inte finns på sajten
Vet folk exakt vad ditt företag eller din organisation gör - och inte gör?

Många människor har till exempel svårt för detaljerna i den parlamentariska processen; kanske försöker de söka på "motion" på regeringens webbplats.

Då är det ohjälpsamt att bara ge svaret ”Inga träffar”. Istället bör besökare få se en sida som förklarar att motioner läggs i riksdagen och därför finns på riksdagens webbplats (med länk till denna).

Detsamma gäller andra begrepp eller varor som man vet att folk ofta förväxlar. (Hur man tar reda på sådant kan du läsa i På Kornet-artikeln "En sökmotor löser inte problemen av sig själv")
    Gå tillSidans topp

 

10: Utelämna onödiga och obegripliga detaljer
Visa inte exakt storlek i K för alla enskilda träffar. Om filen är mycket stor kan det finnas anledning att varna användaren, men det behöver inte nödvändigtvis uttryckas i kilobyte (K). Man kan helt enkelt skriva "Stor fil". Det kan också göras med en uppgift om uppskattad nedladdningstid vid någon överföringshastighet som tros gälla för den mest relevanta målgruppen. Det kan också, för pdf-dokument, ges som antal sidor.

Det är aldrig motiverat att ange på sekunden när ett dokument skapades, och mycket sällan på minuten.

Datum när ett dokument skapats eller ändrats kan vara väsentligt för sökaren. Å andra sidan är sådana datum i många fall inte tillförlitliga eller relevanta; de kan ha skapats av systemet snarare än av författaren. Om man rättar ett stavfel i en gammal text kan den omotiverat framstå som den färskaste artikeln i ämnet.

Det bästa är om datum för en text anges och sparas på ett särskilt sätt, som metadata, oberoende av webbserverns datum. Det kräver dock att publiceringsverktyget kan lägga in ett sådant datum och att sökmotorn kan läsa det.

Se till avlägsna andra onödiga detaljer. På många träffsidor flyter märkliga, osmälta bitar av sökmotorns interna sökspråk upp. På andra ser man ofullständiga rester av engelska mallar.

STräffsida som visar filstorlek i bytes och med "kvarglömd" engelsk text från sökmotorn.
Den här träffsidan visar filstorlek i bytes (!) och har "kvarglömd" engelsk text från sökmotorn.

Sökresultat där obegripliga koder från sökmotorns inre dyker upp
Träffsida där obegripliga koder från sökmotorns inre dyker upp. Jag sökte på "ozon", men vad betyder 2=1? Och vad är ANK&sl?
    Gå tillSidans topp

 

Tillämpning
Hur du kan tillämpa de här reglerna? Det beror bland annat på vilken sökmotor du använder. I de flesta sökmotorer kan man styra träffsidans utformning - det är bara att så få bryr sig om att göra det. Det bör inte vara svårt att tillämpa reglerna 5, 6, 7, 8, 9, och 10.

Regel 3 - ge mer sammanhang för träffsvaren - borde inte heller vara ett problem, men där är sökmotorer lite olika. Detsamma gäller regel 2 - ge användaren möjlighet att sortera om sökresultaten på det sätt hon själv vill.

Regel 1- visa träffsvaren uppdelat på avdelning - och regel 4 - styr vissa sökningar till bestämda sidor - är de som kan vara svårast att införa. Samtidigt är de sannolikt de viktigaste.

Regel 1 förutsätter att sökfunktionen på något sätt kan känna igen och avgränsa vilka avdelningarna är. Många sökmotorer kan göra det utifrån filstrukturen, eller genom att dokument är märkta med avdelningsnamn i titel, rubrik eller liknande. En del kan det inte. I vilket fall som helst krävs det att en människa instruerar sökmotorn hur det ska ske.

Regel 4 kräver att man ska kunna definiera "bästa träff". Det kan göras på flera sätt, men få sökmotorer har denna funktion färdig.

I vilken ordning ska detta åtgärdas? Tja, det beror naturligtvis på vilka resurser du har - men ytterst på vilka dina målgrupper är, och vilka andra anpassningar du behöver göra av din sökfunktion. Mer om det kan du läsa i På Kornet-artiklarna "Lär sökmotorn att förstå användarna" och "Olika sökare behöver olika hjälp".
   
Relaterade artiklar
På Kornet:
Gå tillAtt bygga en bättre sökfunktion:
Huvudartikel


Gå tillSamlade källor till samtliga sökartiklar

Andra webbplatser:
Gå tillwww.
url.com

 

Jonas Söderström

28 mars 2002

   

 

Gå tillSidans topp


Jonas Söderströms porträtt På Kornet är Jonas Söderströms webbplats. Jag hjälper organisationer och företag med analyser och råd om hur deras webbplatser och tillämpningar kan bli mer användarvänliga - i vid mening. Jag håller också kurser i att skriva för webb och att bygga mer användbara webbar. Flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. (Läs mer på Kornet-sidan Skrot och korn.)

Kontakta mig på jonas@kornet.nu om du är intresserad.

     
>> Synpunkter? Skicka ett mail med länken ovan.<<
     

 


På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn