Search this site:Match case Regex search

Search Results from Blind Höna

Ord och betydelser 5: Att förstå metaforer

Det är möjligt att Janice Rogers Brown verkligen menade "krig" i någon sorts överförd betydelse. Problemet med våldsmetaforerna är att det alltid finns de som tolkar dem mer bosktavligt, och verkligen tror sig vara i krig - mot västvärlden, mot...
Posted in Blind Höna on juli 30, 2005 03:41 EM

Ord och betydelser 4: Staten, krig, belägring

"We are living in a world where words have lost their meaning". Mmm? Den som säger det säger också att USA genomgick en socialistisk revolution 1937. Och har följande att säga om vad statsmakt innebär: "Where government moves in,...
Posted in Blind Höna on juli 30, 2005 03:05 EM

Filosofiska rummet om metaforer

Filosofiska rummets samtal igår Om synonymer, metaforer och liknelser, med författarna Johan Althoff, Maria Küchen och Martin Ingvar (professor i kognitiv neurokirurgi), var rätt hörvärt. Kan avlyssnas under veckan via länken ovan, och förmodligen några veckor till via Rummets sida...
Posted in Blind Höna on mars 28, 2005 08:54 FM

Beundra våra härligt rykande skorstenar!

Skulle du vilja gynna ett företag som i sin reklam framhåller sina många, höga, skorstenar, från vilka det driver ner tjock, svart, sotig rök? Trodde väl inte det. Men på 1930-talet var det en bild som inte symboliserade miljöförstöring och...
Posted in Blind Höna on november 9, 2004 01:50 FM

Sven Lindqvist-seminarium nu i bok

Det seminarium som ABF höll om Sven Lindqvists författarskap (i november 2002) finns nu sammanfattat i en bok. Bidragen kommer från bland andra Erland Lagerroth, Sara Danius, Etienne Glaser, Agneta Stark - och Lindqvist själv. Åke Lundqvist skriver om Lindqvists...
Posted in Blind Höna on april 21, 2004 12:40 EM

Metaforer om folkmord

Apropå kännetecknen på fascism: Billmon skriver om medicinska metaforer som föregångare till folkmord: Medical emergency: "...the use of "sanitation" metaphors as a precursor to genocide -- i.e. "our enemy, the hated [insert minority group here] are vermin, spread disease, poison...
Posted in Blind Höna on april 18, 2004 02:34 FM

Vågade metaforer i politisk journalistik

Sen Kerry might be the middle-aged spouse who says: "Not tonight dear, I have a headache," but that proved more comforting than the teen sex of the Dean campaign: plenty of energy but not much technique. (Guardian: Middle-aged technique...
Posted in Blind Höna on januari 21, 2004 02:20 FM

Metaforer, sammanträffanden, dekonstruktion och p3-övergångar

Bengt Karlsson i Wien spann vidare på notisen om metaforer för dödsriket: se Dantes parkeringshus. Han nämner Woody Allens film "Harry bit för bit" - som visades på svenskt tv igår, samtidigt som Bengt satt och plitade i Österrike. På...
Posted in Blind Höna on oktober 23, 2003 12:05 FM

Varför har USA inget folkhem?

Ännu mer om det politiska språkets metaforer. En färsk intervju med lingvistikprofessorn George Lakoff (tidigare notiser här) om hur den konservativa sidan behärskar den politiska retoriken i USA finns på tompaine.com: "Think about the framing of "tax relief." Relief says...
Posted in Blind Höna on maj 19, 2003 11:25 EM

Mera metaforer

Jag skrev tidigare en del om de kognitiva semantikernas ideer om hur metaforer är centrala verktyg för vårt tänkande och vår bild av världen (och en följande notis). För den som vill studera mer har Ralf Waldenström vid Helsingfors universitet...
Posted in Blind Höna on maj 18, 2003 11:21 EM

Krigets metaforer

Jag har i tidigare notiser skrivit om krigets metaforer: i första hand som medvetna retoriska grepp för att påverka läsarna i en viss riktning. Men en del så kallade kognitiva semantiker menar att metaforer är ett mycket mer grundläggande sätt...
Posted in Blind Höna on april 15, 2003 09:24 EM

En miljon är en flod

När uppskattningsvis tio miljoner människor protesterade mot kriget den 15 februari låg också de marina metaforerna nära. En miljon människor - som i London och Rom - ser knappast ut som ett demonstrationståg längre, utan som en flodvåg, en...
Posted in Blind Höna on april 13, 2003 09:19 EM

Det sjunkande skeppet

När stora samhällsförändringar sker, brukar de marina metaforerna tas fram. "Saddam Husseins regim är ett sjunkande skepp; rädda er men ni kan", manade Rumsfeldt de irakiska soldaterna när de amerikanska trupperna började närma sig Bagdad. "Det är som en...
Posted in Blind Höna on april 12, 2003 09:15 EM