Search this site:Match case Regex search

Search Results from Blind Höna

Dela bok-kommentarer med Flickr - hjälp till!

Jag gör många anteckningar i marginalerna på mina böcker. Kommentarer, och ofta hänvisningar till andra böcker, som "Jfr Cooper: The Inmates...". Men jag är ofta nyfiken på vilka kopplingar andra gör. De har säkert läst andra böcker än jag. Vilka...
Posted in Blind Höna on juli 22, 2005 04:14 EM

Lingvistik och SF i ny blogg

Suzette Haden Elgin, science fiction-författare och lingvist bloggar sedan en kort tid tillbaka på ozarque's Journal. En hel massa intressant. Och jag gillar hennes sätt att inte sätta rubriker utan bara stapla nyckelord över anteckningarna - som t.ex. "Linguistics; lying;...
Posted in Blind Höna on september 29, 2004 08:43 EM

Språket som vapen - och journalisternas omedvetenhet

I USA har miljöorganisationen The Environmental Working Group fått tag på ett PM från en pr-rådgivare, med råd om hur republikanerna ska sköta publiciteten kring de försämringar av miljölagstiftningen man planerat - utan att drabbas av samma backlash, som när...
Posted in Blind Höna on november 2, 2003 10:14 EM

Varför Arnold vann

Ytterligare en intervju med lingvisten George Lakoff om hur den konservativa sidan lyckats sätta upp ramarna för det politiska språket och om "den stränge fadern" som samhällelig metafor: Framing the issues: UC Berkeley professor George Lakoff tells how conservatives use...
Posted in Blind Höna on oktober 30, 2003 08:18 EM

The great Bush verb hoax

Geoffry Pullum - lingvisten som skrev "The great Eskimo vocabulary hoax" (se notisen ...men lulesamiska kanske?) - ger sig på talet där George Bush förde fram påståendet att Irak försökt köpa uranmalm från Nigeria (ett påstående som snabbt visade sig...
Posted in Blind Höna on september 25, 2003 12:45 FM

Varför har USA inget folkhem?

Ännu mer om det politiska språkets metaforer. En färsk intervju med lingvistikprofessorn George Lakoff (tidigare notiser här) om hur den konservativa sidan behärskar den politiska retoriken i USA finns på tompaine.com: "Think about the framing of "tax relief." Relief says...
Posted in Blind Höna on maj 19, 2003 11:25 EM

Metafor-uppdatering

George Lakoffs text (se notisen nedan) finns faktiskt online, för den som kan vara intresserad: http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/lakoff-l.htm De här metaforforskarna är knepiga. Ibland när man läser om deras rön blir man genuint överraskad: "oj, att vi verkligen konsekvent använder just begrepp...
Posted in Blind Höna on april 16, 2003 09:26 EM

Hur mycket är mycket?

För att legitimera kriget talar man om det i cost/benefit-termer, påpekade Lakoff - se notisen nedan. Men hur skulle en analys av kostnader kunna se ut? För den första krigsinsatsen har Bush begärt 75 miljarder dollar - 640 miljarder kronor...
Posted in Blind Höna on april 15, 2003 09:25 EM

Krigets metaforer

Jag har i tidigare notiser skrivit om krigets metaforer: i första hand som medvetna retoriska grepp för att påverka läsarna i en viss riktning. Men en del så kallade kognitiva semantiker menar att metaforer är ett mycket mer grundläggande sätt...
Posted in Blind Höna on april 15, 2003 09:24 EM