Search this site:Match case Regex search

Search Results from Blind Höna

Mer om bunker-busters

Bush-regimens planer på bunkerbrytande kärnvapen har varit en följetong här på Hönan sedan tidigt 2003, och det dröjde länge innan svenska media behagade rapportera något om dem. Nu finns det fler som hjälper till: jag hittar nytt material om riskerna...
Posted in Blind Höna on maj 7, 2006 03:51 FM

Bush och bomben (icke-favorit i repris)

Bush-administrationen har med stor ihärdighet arbetat för att skaffa nya och moderniserade kärnvapen. Trots att förslagen regelbundet slagits tillbaka i den amerikanska kongressen - efter stora mobiliseringar - så har Bush gång efter annan återkommit med samma agenda. Kritiker är...
Posted in Blind Höna on april 11, 2006 09:46 EM

Bushs "bunker buster" slutligen stoppad

Fan trot ... men nu sägs det att de bunker-brytande kärnvapnen som Bush-regerigen med olika motiveringar drivit i flera år äntligen stoppats: Bush Admin. Drops 'Bunker-Buster' Plan (AP/Yahoo, 25 okt 2005). Det har i och för sig verkat så flera...
Posted in Blind Höna on oktober 28, 2005 11:42 EM

Nya kärnvapen i USA

Samtidigt som IAEA får Nobels fredpris försöker Bush-regimen ännu en gång få den amerikanska kongressen att finansiera utvecklingen av en ny typ av kärnvapen - så kallade "bunker busters" eller Robust Nuclear Earth Penetrator. Dessa mini-kärnvapen skulle drastiskt sänka kärnvapentröskeln,...
Posted in Blind Höna on oktober 7, 2005 11:55 EM

Nya kärnvapen igen

Knappt har man hunnit skriva notisen Bushs nya kärnvapen stoppade förrän Bush-administrationen på nytt trycker på för att utveckla nya kärnvapen, framför allt så kallade Bunker Busters. Man spelar ut Det Koreanska Kortet - skräcken för Kim Jong Ils kärnvapen....
Posted in Blind Höna on mars 30, 2005 01:48 EM

Bushs nya kärnvapen stoppade

Under 2003 skrev jag flera gånger om hur Bush-regimen arbetade för att utveckla nya kärnvapen (från Bush och bomben, 2 april till En farligare värld, 27 nov, och flera gånger däremellan). De nya vapnen var ett verkigt och allvarligt hot....
Posted in Blind Höna on januari 11, 2005 12:28 FM

En farligare värld

I USA har nu president Bush fått pengar för att utveckla nya och "mindre" kärnvapen, bland annat så kallade "bunker-busters". (Se Guardian: Bush Funded for Smaller Nuclear Weapon, 6 nov ; New York Post: Bush OKs new nuke, 25 nov)...
Posted in Blind Höna on november 27, 2003 11:24 EM

Bush och bomben

Inga B skrev till Blind Höna och frågade: Din teori om att Bush skulle vara beredd att använda kärnvapen för att bli kvitt Saddam är verkligen skrämmande. Varför tror du det? Den 26 januari 2003 publicerade Los Angeles Times artikeln...
Posted in Blind Höna on april 2, 2003 09:01 EM