Kommentarer: "Stangt"

Det finns ett antal andra svenska ord jag gärna skulle se i engelskan. "Husse" och "matte" är två som jag inte har något emot att betala en transfersumma för eftersom jag nästan dagligen använder dessa i engelska. Det irriterar att bli kallad "daddy" som i "Go to daddy!" när Annie vill att jycken ska gå till mig. "Go to your master" eller "Go to your male owner" är långt från lika bra som "Go to husse".

Kommentar från Pehr, september 8, 2004 09:32 EM

I den språkklubb jag är med i har vi diskuterat ord som saknas i svenska respektive andra språk. Mor- och far-föräldersord som visar vilken sida de tillhör (ex. mormor/farmor istället för bara "grandmother") är ett självklart exempel.

Ett annat ord, som tydligen börjat sprida sig i en medlems franska släkt är "orkar". Ett motsvarande ord, som både kan betyda att personen som säger det verkligen inte orkar göra vad det nu pratas om på grund av utmattning e.d. eller att personen i fråga inte riktigt känner för det (eller en kombination av de båda), saknas i många språk.

Kommentar från Eva, september 9, 2004 12:57 EM

Saknaden av ord kan också påverka andra kunskaper. Ett ord som saknas i Engelska är en motsvarighet för "stekel". Det finns förvisso hymenoptera, men det är ju latin och nästan ingen känner till ordet. Därför kallas flygande steklar "bee" eller "wasp" utan att man bryr sig särskilt om vilket är fallet. Medan jag tror att nära på alla svenskar kan se skillnad på ett bi och en geting (och kanske till och med vet att myror är nära besläktade) har många (kanske till och med dom flesta) amerikanare mycket svårt med detta enkla begrepp eller förstå att andra steklar är relativt ofarliga. Jag tror allt detta beror på att "stekel" saknas och fel ord används så ofta.

Kommentar från Pehr, september 9, 2004 03:35 EM

Detta är ett exempel på vad man brukar kalla den svaga tolkningen av Sapir-Whorf-hypotesen som jag inte har stött på förut. Intressant; jag var inte medveten om att engelska saknade "stekel".

Å andra sidan tror jag att det är rätt många svenskar som inte vet vad "stekel" är heller. Och åtskilliga som inte kan se skillnad på bin, getingar, bromsar, blomflugor eller andra flygfän även om de i princip har namn för dem.

Kommentar från Jonas, september 9, 2004 03:53 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter