Kommentarer: Det är falsk matematik

Det är inte givet att det i alla lägen är bäst att börja med vardagsanknutna uppgifter när man ska introducera något nytt område inom matematik för eleverna. Kanske är det ibland bättre att först presentera det nya i barskrapad form som en slags matematisk lek och vänta med praktiskt anknutna uppgifter som innehåller en massa ovidkommande uppgifter tills mot slutet när eleverna redan behärskar den centrala strukturen i det nya.

Anledningen till att skolresultaten i Finland är bättre än skolresultaten i Sverige är förmodligen att man i Finland inte följt en massa knäppa idéer sprungna ur en politiserad pedagogisk "forskning" som än vänder kappan än åt väster och än åt höger allt efter vad som är "politiskt korrekt" just då.
Det är till exempel helt vansinnigt att skolbänkarna ska stå vända mot varandra i en mattesal där det verkligen gäller att eleverna inte distraheras av varandra och t.o.m. bör undvika att ta hjälp av varandra, honnörsordet ´samarbete´ till trots.

Ineffektiv matematikundervisning gynnar faktiskt relativt sett de elever vars föräldrar har råd att köpa privatundervisning och andra extra hjälpmedel (exempelvis i form av dataprogram) till sina barn.

Något som har retat mig i matematikböcker är när den första uppgiften när det gäller att räkna ut arean av en kvadrat handlar om en kvadrat med sidan 4 cm, vilket gör att arean och omkretsen får samma mätetal, så att det inte framgår om eleven har tänkt rätt eller fel - och kanske direkt leds in på felaktiga tankebanor, som kan vara svåra att ändra på efteråt.

Kommentar från Göran Eriksson, juli 26, 2005 09:41 EM

Hej!

Ja, luddigt formulerade matteupgifter är ett problem. Luddighet i formuleringarna är en sjuka som kan vara en produkt av att fokus läggs på "sunt förnuft" i stället för på matematik. "Sunt förnuft" kommer av sig själv efteråt så matteböckerna gör bättre i att koncentrera sig på matematik om Sverige ska hänga med andra länder som t.ex. Finland. Det matteupgift som Du nämner borde naturligtvis ha formulerat att delningen skulle ske så att alla fick LIKA MYCKET istället för att flumma till det med filosofiskt-etiska frågor (om att dela RÄTTVIST) som är ett helt annat ämne. Barnens svar tyder på att de tyckte att uppgiften var löjligt formulerad och krävde ett löjligt svar. Sparka ut pedagogikforskarna för t.o.m. barnen vet bättre än de! Men det är ju så att det de som inte är så duktiga i matematik är så oerhört avundsjuka på de som är duktiga i detta ämne att de senare frestas att flumma till det för att inte verka högfärdiga! Pol Pot anda regerar lilla Sverige, under namnet Jante!

MVH
Göran


>Hej,
>
>roligt att du hittat min gamla anteckning om
>matteundervisningen. Jag upplevde så småningom -
>med Henriks lillasyster - andra mer kreativa> och
praktiska svar på mattetal än boken tänkt sig. T.ex:
>
>"Lotta, Istvan och Pelle har fyra äpplen med
>sig på en utflykt. Hur ska de dela dem så att
>det blir rättvist?"
>
>Matteboken säger att rätt svar är ett och ett
>tredjedels äpple till> var och en.
>Men i verkligheten gav eleverna andra svar:
>- Låt dem ta varsitt äpple först. Sen skickar
>man runt det fjärde> äpplet och alla får ta en
>stor tugga.
>Eller: de tar var sitt äpple och ger det fjärde
>till djuren. (!)
>Eller: gräver ner det fjärde äpplet så det blir
>ett nytt äppelträd med fler äpplen.
>
>:-)
>
>mvh / Jonas

Kommentar från Göran Eriksson, augusti 15, 2005 12:44 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter