Kommentarer: Kontextens betydelse: 1

Ett extremt intressant område! Ska följa inläggen med spänning. När jag läser det du skriver tänker jag på the "Semantic web" som jag tror kommer att gå under av sin egen tyngd just för att det är så mycket "kontext" som måste skickas med varje meddelande för att det ska kunna vara globalt unikt förståeligt... Min favvis-bok om kontext (ur ett lite annat perspektiv) är Edward T Halls "Beyond Culture" som skriver om hur olika kulturer tillmäter "kontexten" olika betydelse, exempelvis när ett brott har begåtts.

Kommentar från Simon, juli 1, 2004 12:31 EM

Tack för texten "Att tolka information." Btrf. språkljud: Har Du läst "Doktor Murkes samlade tystnad" av Heinrich Böll? Där berättas om hur urklippta språkljud placeras i en helt annan kontext.

Även absolut tystnad tolkas olika beroende på sammanhanget.

Kommentar från Bengt O., juli 1, 2004 01:32 EM

Roligt projekt! Ser fram emot fortsättningen.

När jag läser följande: "Min tes är att trots att vi lever i ett så kallat informationssamhälle, är – paradoxalt nog – mycket av den information som omger oss fattig." - så tänker jag på Sven-Eric Liedholms bok "Ett oändligt äventyr". Jag kan inte precisera varför, om han talar om just detta i boken, men den kan vara värd att kolla upp. Finns i pocket.

Jag har också funderat en del på kontexten i samband med min dotters uppväxt under perioden då hon började lära sig tala. När man har förmånen att få vara ledig i flera månader så utvecklar man en stor känslighet för vad barnet kommunicerar. I början betyder samma enstaviga ord en mängd saker och kontexten kan många gånger vara mycket subtil, men den är avgörande för att man ska förstå. Är man den föräldern som inte är hemma med barnet kan några timmar räcka för att man inte ska förstå ett nybemästrat ord, vilket ofta kan vara tillfogandet av ytterligare en betydelse i ett enstavigt ord som redan fanns i vokabulären - och man förstår inte eftersom man inte var med om den ursprungliga kontexten och känner igen den i den nuvarande.

Egentligen gäller det ju före barnet börjar tala också, i fråga om "kroppsspråket".

Kommentar från Peter Lindberg, juli 3, 2004 07:09 FM

En sen kommentar.

Kontexter är ett fascinerande område. Det ska bli mycket intressant att läsa din bok (och blogg) kring detta, Jonas. Vill/kan du berätta mer om tidsplaner?

Jag kommer här att tänka på Simons underbara essä "Det självklara behöver inte sägas" som handlar bl.a. om vardagsledtrådar, http://www.lucs.lu.se/People/Simon.Winter/Sjaelvklara/

Där nämns både Donald Normans "affordanser" och Thomas Schellings diskussion om ledtrådar för att lösa vissa typer av problem/konflikter. Schellings "The Strategy of Conflict" har f.ö. precis lästs ut, och den rekommenderas stort.

Jag vet inte hur mycket mer Simon skriver om detta i sin avhandling "Expectations and Linguistic Meaning" http://asip.lucs.lu.se/People/Simon.Winter/Thesis/ , men det kanske han själv kan svara på?

Kommentar från Håkan Kjellerstrand, juli 8, 2004 09:28 FM

Som svar till Håkan: Meningen med min avhandling var just att den skulle handla om det som vi tar för givet när vi säger nånting -- vi har en hel sjö av information som är gemensam i vår språkgemenskap, och det vi säger måste ligga "över" denna "vattenyta" för att anses "relevant". Den förgivettagna informationen är också strukturerad, och vi prövar oss fram för att se om den vi pratar med har en motsvarande kunskapsnivå. Om det visar sig att den vi pratar med saknar kunskap om fundamentala fenomen blir det nån sorts sammanbrott i konversationen, och vi får börja på en "lägre" nivå.

Detta var rätt svårt att visa empiriskt, men jag gjorde i alla fall några experiment med "experter" som instruerade "noviser" i hur man byter fiolsträngar.

En del länkar till uppsatsen "Det självklara..." är inte så bra. Här är en länk till en annan text, där en del av uppsatsen ingår, samt en pdf med uppsatsen.

http://lucs.lu.se/People/Simon.Winter/Thesis/Sweintro/
http://infontology.org/s/lucs46.pdf

Kommentar från Simon Winter, juli 20, 2004 03:27 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter