Kommentarer: Rättelser eller historierevisionism?
Ny artikel På Kornet

Mycket viktigt ämne artikeln tar upp, revisionshantering är något många publicister saknar kunskap och information om. Önskar att alla som skriver på webben förstod vikten av detta.

Kommentar från Daniel Peterson, januari 14, 2004 05:51 EM

Har inte riktigt med artikeln att göra, men handlar ändå om information som byter utseende. Kolla här: http://www.nfo.nu och se vad som händer med nyhetsrubrikerna i menyn när man klickar på en av dem. Rubrikerna ändras, men nyheterna är desamma. Förvirrande eller vad?

Kommentar från Frederik T, januari 19, 2004 09:32 FM

Min favoritrevisionism är från Nationalencyklopedin som hade rättelseblad bifogade. När de skrev om ån som drabbades av BT-kemi-skandalen i artikeln om Braån blev det något sånt här (citerar ur minnet...):

Meningen "Ån förorenades under 1970-talet starkt av företaget BT Kemi." Rättelse: Meningen utgår.

Mycket bra artikel och spännande ämne, tycker jag!

Kommentar från Simon Winter, januari 19, 2004 01:52 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter