Kommentarer: Linear B

Det var intressant! Vet du hur man går till väga då man försöker dechiffrera dessa gamla språk? Är det en kombination av semiotik, klassiska språk och brute force man använder sig av, eller?

Kommentar från Peter Löfgren, september 5, 2003 08:35 EM

Svaret är väl (från en amatör som mig) dels "ja", dels att "det beror på".

Dels beroende på vad man tar sig an. Etruskiska kan man läsa (de använde i stort sett det grekiska alfabetet) - men man vet så väldigt lite om språket, som är utdött och inte släkt med något nu existerande språk, att man bara förstår en liten del av det man kan läsa.

Rongorongo från Påsköarna nedtecknar troligen ett polynesiskt språk - men skriften är inte dechiffrerad.

För Indus kan man inet läsa tecknen - och språket det återger är också okänt. Den hårdaste nöten...

Vad man gör? Tja, försöker fastställa antalet unika tecken, förstås. Räkna dem: är de runt 20 är det förmodligen en konsonantskrift, runt 30 kanske alfabetisk, 80-90 troligen en stavelseskrift, ännu fler, tja, logografisk (ett tecken - ett ord), eller en blandning av alltihopa.

Man studerar förstås tecknens fördelning och positioner; försöker se tecken på böjningar. Stavelseskrift kan man försöka sätta upp i en matris med vokal och konsonantaxlar för att se vad man kan para ihop. Skrivs det förresten från vänster till höger eller tvärtom? Etc,

Känner man till namn på platser, kungar eller gudar kan man försöka identifiera dem i materialet. finns de kan de vara markerade på ett särskilt sätt.

Ofta kan man relativt lätt tyda siffer/räknesystemen och kalenderuppgifter och kanske koppla ihop med kungars namn på gravmonument etc.

Många gamla skriftsystem använder vissa piktogram, som ger ledtrådar. Fast ett vanligt misstag (från hieroglyferna och framåt) har varit att man trott att skriften varit mer ikonografiska än de var.

Kommentar från Jonas, september 5, 2003 11:36 EM

Jo. och så beror det förstås väldigt mycket på hur stort material man har att utgå ifrån - hur många tecken.

Kommentar från Jonas, september 5, 2003 11:37 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter