Kommentarer: Vård för akut sjuka försenas av dåligt datasystem

Nej, för där har vi betalat ett pris för att se filmen, ett pris som är satt på en marknad. Om vi är missnöjda med vad biografen levererar kräver vi pengarna tillbaka och/eller återvänder inte till den biografen. Vi kan också gå till en annan biograf för att se filmen (även om det ur kedjesynpunkt råder en oligopolsituation på biografmarknaden så drivs många biografer av egna företagare som konkurrerar med andra biografägare).

Inget av detta gäller (i princip) inom sjukvården. Det offentliga monopolet gör att vi som kunder/brukare inte har några alternativ.

Biografkedjor och biografägare accepterar inte så usla system som de som finns inom vården eftersom de då snabbt skulle bli utkonkurrerade. Det är förklaringen, inte IT-branschens bristande professionalism.

Kommentar från Thorvald, juli 6, 2007 06:23 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter