Kommentarer: Svenska - "the world's second language" (tack vare IKEA)

Språkförsvaret har också förtecknat och länkat till ett antal Radetzki-kritiska artiklar.

Kommentar från Per-Åke Lindblom, juli 5, 2007 02:05 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter