Kommentarer: Juridiken, överhetens språk

Jag läste den artikel av L. som du länkade till. Den var kul. Bäst var det här: "Att någon är oskyldig är inte ett juridiskt förhållande utan ett verkligt sådant. Om detta vet man dessvärre sällan något alldeles säkert ens när ett mål gått igenom flera domstolsinstanser och kanske till och med blivit föremål för resning, ny rättegång och frikännande." Tråkigt nog är jag just nu långt borta från mina böcker så jag kan inte kolla men jag är säker på att formuleringen ligger ytterst nära en passus ur Kafkas "Processen." Ja, ingen är väl oskyldig när det kommer till kritan. En ny rättegång är alltid möjlig.

Om du ursäktar en kommentar litet "Vid sidan om". Jag har aldrig riktigt förstått svenska folkets glorifiering av komikern Lindström, än mindre delat densamma. I kommentarerna till Leijonhufvuds artikel skriver någon: "Lindström har bara modulerat om teser som Wittgenstein gjorde för länge sedan. Båda har rätt." Lindström och Wittgenstein, vilket radarpar!

Kommentar från Bengt O., januari 15, 2007 05:50 EM

Jag tror kommentarerna i SvD är ganska rättvisande: "svenska folket" är rätt kluvet till Lindström.

Kommentar från Jonas, januari 16, 2007 08:48 FM

Tja, får Lindström generalisera så får väl jag ;-)

Kommentar från Bengt O., januari 16, 2007 06:45 EM

JK är min nya idol! JK for president!

Kommentar från Henrik Arnstad, februari 3, 2007 04:59 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter