Kommentarer: Nu jävlar! Skolministern klarar inte högskoleprovet

Skratt...det skulle vara roligt att göra ett test på herr Björklund. Jag tycker nog om han kräver att vissa ska testas så borde han nog själv kunna klara testen först.

Kommentar från Bengt, januari 12, 2007 06:17 FM

Björklund - var det inte han som bristande språklig förmåga gjorde till pedobigamist?

http://www.anvandbart.se/pedobigamist-i-nya-regeringen

Kommentar från Tommy, januari 12, 2007 10:47 FM

Ja du Jonas, du är lika skicklig som den där bokrescensenten i Halland eller var det var som kan betygsätta Björklund på ett test som han inte ens gjort :-) Studien är alltå den amerikanska TIMMS som kan jämföras med OECD:s PISA som jag skrivit mycket om. Skolministern syftar på en mindre grupp av 20 länder, i huvudsak OECD-stater. Så litet rätt hade han fast fel. På grund av chansen att klaga på "major" Björklund har det alldeles kommit bort att den svenska skolan (och lärarkåren) liksom i PISA klarar sig ganska illa i en internationell jämförelse och dessutom att resultaten på väsentliga områden försämrats mellan 1995 och 2003 (troligen Perssons eller Bodströms fel). Men nu gäller det om barnen svär på rasten eller under lektionerna. (Vilket är det som är OK?)

Emellertid: Jag har länge letat efter ett tillfälle att känna mig kränkt för att bättre passa in i det svenska samhället. Nu har det kommit och jag skall genast följa upp på "Ordet".

Kommentar från Bengt O., januari 12, 2007 11:24 FM

Hej Bengt! Hoppas jag inte har kränkt dig ...

Jag menar också att mycket behöver förändras i den svenska skolan. Därför gör det mig så arg när Björklund får det att framstå som att det (bara) är elevernas fel.

Kanske är till och med Björklund och jag överens om en del saker som behöver göras i skolan. Men jag är allergisk mot hur han använder språkargumentet. Vill han argumentera för sin sak får han göra det med vettiga argument.

Den här synen på språk passar ju in i andra delar av Folkpartiet Elakisternas (dvs anti-snällisternas) nya ideologi, och deras andra språkförslag (som förbud för barn att tala sitt modersmål och bestraffning för dem som ändå gör det).

Kommentar från Jonas, januari 12, 2007 11:48 EM

Jag ger dig rätt på alla punkter i båda inläggen. Men vi måste också vara varsamma i vår argumentation och B:s problem med TIMMS-studien tycker jag inte var så allvarliga och kritik där drar uppmärksamheten från det underliggande problemet. Och hur var det nu med det här "språkförbudet"? (I Österrike är det en av de främsta mobbningsteknikerna när det gäller nationella minoriteter.) Avsåg man egentligen inte i klassrummet? Men "tyst i klassen" (som jag stöder helt) skall naturligtvis gälla alla oavsett språk.

Du har inte kränkt mig ;-) Problemet är tvärtom att jag är så svårkränkt att jag inte riktigt passar in idet svenska samhället....

Kommentar från Bengt O., januari 13, 2007 11:18 FM

Halmstrå? :)

du godtar inte (punkt) blogspot?
http://westerstrand blogspot

Kommentar från Magnus W, januari 13, 2007 10:39 EM

Man kan inte bli underkänd på HP man får en poäng mellan 0,0 och 2,0.

Kommentar från Henrik, januari 14, 2007 09:24 EM

Hej!
Hittade denna blog när jag letade efter konkurrenter till min sida. Oh vad kul med folk som slaktar Björklund. Tack tack.

Kommentar från Sven T, februari 24, 2007 08:02 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter