Kommentarer: Tre smaker av blogg: liten bloggtypologi

Spännande - här är några spontana och litet ogenomtänkta reaktioner.

Säkert har ni inte menat det så men på mig verkar typologin litet "biased." "Dagböcker" betraktas snällt överseende, "megafoner" är antingen rättshaverister eller "nördar" medan "oegennyttigt delande" - det är grejen liksom. Kanske menar ni det så (fast det tror jag inte) men i så fall bör det väl sägas rakt ut och inte halvdöljas genom en klassificering?

För mig är "megafoner" bloggare med en tydlig politisk agenda, ofta med tillgång till andra kanaler än bloggandet. Typiskt är också den bristande dialogen med läsarna och det tydliga ointresset för en sådan. Nog kan väl en blogg om skridskoåkning eller politik också vara "delande" och med ett ogennyttigt *syfte* ('hörni för allas vårt bästa låt oss gå ut ur EU - så här tycker jag vi skall göra.')

Eftersom jag alltid tänker med pekfingrarna inser jag nu att vad jag egentligen vill säga är att det verkar fattas en stor kategori mellan "megafoner" och "oegennytta." Det kunde jag ju ha sagt från början ;-)

Det vore enkelt att exemplifiera men jag vill inte göra det eftersom det skulle föra med sig andra typer av reaktioner än vad ämnet förtjänar. Ett verkligt spännande initiativ och jag hoppas vi får följa fortsättningen och inte minst den färdiga produkten.

Kommentar från Bengt O., april 26, 2006 06:26 EM

Ganska många bloggar är lite av varje tycker jag: en post är megafonisk, nästa är oegennyttig och så kommer det en dagboksanteckning. Ta bara den här bloggen som exempel! Eller min. Tresmaksbloggar helt enkelt.

Kommentar från Anna, april 26, 2006 07:48 EM

Tack Bengt och Anna! Bra synpunkter. Jag ska påpeka att detta är ett utkast, att det bara är jag som är ansvarig för det här avsnittet, och att det inte alls är säkert att det kommer med i det färdiga manuskriptet (och om det sen blir en bok...).

Kommentar från jonas, april 27, 2006 07:56 FM

Jag har tänkt lite kring detta med bloggandet och funnit två intressanta företeelser; dels att bloggarnas textuella innehåll är präglat av att det - till skillnad från i stort sett alla andra texter som kan läsas av en större omgivning - inte har gått igenom någon mellanhand som tex en redaktör, en censor eller någon som velat ändra ytextens innehåll. Detta gör att texterna blir annorlunda - man kan anta att de blir mer genuina, mer autentiska. Och även mer "oborstade" kanske. Det är liksom en sorts mellanting mellan privat brevväxling och tidningskåseri. Dels att kommunikationen mellan bloggarna präglas av att kontaktytorna skiljer sig fårn individernas sedvanliga kontaktytor. Oftast "väljer" man sina vänner eller sin omgivning med utgångspunkt från en sorts personkemi, att man "dras" till varandra i sin tur pga såna saker som familjebakgrund eller ursprung. Eller så lär man känna varann på jobbet eller i utbildningen - men även där väljer man ut de som man liksom kan trivas tillsammans med - även om man inte alla gånger anser samma sak. Men som bloggare länkar man ihop sig på helt andra bevekelsegrunder - utifrån texters innehåll. Det tror jag i sin tur påverkar blogginnehållen på sikt...

Kul att sätta igång en debatt kring detta, tycker jag!
Tack för senast också, Jonas!

Kommentar från petra, april 27, 2006 08:47 FM

Jag saknar själva urbloggen i din sammanställning; en länktät logg över sånt man sett och tyckt om. Kanske en utrotningshotad art?

Kommentar från Jorun, april 28, 2006 10:01 FM

jorun: urbloggen tycker jag nog är, till stor del, just nummer tre - delandet av bra länkar och resurser.

Kommentar från jonas, maj 4, 2006 12:44 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter