Kommentarer: Metro inför nyckelordsannonsering på papper

Business Week har i veckans nummer (April 24) en artikel om "Rise of the Lowly Search Ad" som man placerar endast obetydligt högre än en "poorly Xeroxed Herbalife flyer stapled to a telephone pole."

http://www.businessweek.com/magazine/content/06_17/b3981022.htm

Google Search är ju numera praktiskt taget oanvändbart på grund av kommersialiseringen. Själv blir jag också oerhört irriterad på bloggar som har dessa ad-sense (nonsens vore bättre) annonser i kanten eller, ännu värre, mellan blogginläggen. Det borde åtminstone finnas en ordentlig opt out option. Med tiden lär man sig dock att automatiskt ignorera reklamen.

I en dagstidning som Metro kan ju denna idé bara bidra till att ytterligare luckra upp gränserna mellan annonser och redaktionellt material. Not good.

I den österrikiska dagstidning som jag först läser (på nätet) har man gått ännu längre och tillåter kommersiella propagandartiklar mitt bland det redaktionella materialet. Dessa artiklar är då försedda med en rubrik som jag just nu inte minns samt en obetydligt avvikande bakgrundsfärg. Ofta läser man dem utan att märka vad det är frågan om. (Detta kan kanske förklara en del av min blogginlägg.)

Det här är inte bra. Och värre lär det bli.

Kommentar från Bengt O., april 20, 2006 06:52 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter