Kommentarer: IT i vården utvärderas inte

Hej Ove! UsersAwards kartläggningsarbete är bra, och det är bra att vi får användarnas bild av systemen. Vad jag saknar är den samlade bedömningen av effekter och ROI. De flesta IT-investeringar görs utifrån ekonomiska resonemang. Ändå ser man nästan aldrig några analyser i efterhand om investeringen verkligen gav de vinster man tänkt sig. När man ibland ser någon sorts uppskattningar saknas oftast användarperspektivet. Eller så görs analysen i förhand, t ex enligt PENG-modellen; betydligt mer sällan i efterhand.

Kommentar från jonas, april 18, 2006 10:22 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter