Kommentarer: Vi läser långt på webben men skummar på papper

Det är ju det där sista som är själva knepet. Och det riktigt svåra!

Kommentar från Anna, mars 9, 2006 08:00 FM

Jag märker på mig själv att jag inte har några problem med att läsa längre texter på webben - för några år sedan, då jag inte hade någon datorvana att tala om, hade jag inte trott att det skulle bli så. Å andra sidan: vad är längre texter? Jag kan kanske tänka mig att läsa en intressant text på 20-30 000 tecken på webben utan att stegra mig, men det jag egentligen menar med "längre texter" är böcker på hundratals sidor och det tror jag inte är något för mig att läsa på en datorskärm...

Kommentar från Bodil Z, mars 9, 2006 08:12 FM

Jo, min uppfattning är att vi läser BÅDE långt och kort på nätet, och i tidningar. Vad vi gör när beror på, tror jag, många andra faktorer än mediets beskaffenhet (skärm eller papper). Det beror på tidpunkt, tidsram, sammanhang, ämne, motivation, ambition ... Det jag vänder mig mot är *dogmen* "vi skummar på nätet, skriv därför kortare".

Kommentar från jonas, mars 9, 2006 11:02 FM

Visst kan man skriva långa texter på internet. Men läsaren har en större barriär att övergå för att börja läsa, än om man har en kort text. Ju mer tips och tricks (fetstil, radbyte ofta, kursiv stil m.m.) desto mer hjälper man läsaren.

Visst kan man skriva långa texter, men man förlorar också många läsare på det då.

Jag har skrivit en "artikel" om att skriva för webb - http://agaton.rymdraket.net/skrivaforwebb.htm

Kommentar från agaton, mars 12, 2006 12:12 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter