Kommentarer: Vi överskattar förmågan att använda nya funktioner

Det vore skönt om Microsoft läser undersökningen. Det har aldrig funnits något lika bra ordbehandlingsprogram som gamla word 3 för mac, som kom nån gång på 80-talet. Sen dess har den ena funktionen efter den andra lagts på tils programmet blivit nästan oanvändbart.

Kommentar från Jan Wiklund, mars 10, 2006 03:48 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter