Kommentarer: Amazon låter dig tagga böckerna själv

Jag trodde att etiketter var den svenska översättningen av tags.

Kommentar från Pelle Sten, december 16, 2005 10:39 FM

Instämmer med Jonas. Jag använde under många år universitetsbibliotekens kataloger för att leta efter källor till något jag höll på att skriva, och att gissa hur de hade tänkt var inte lätt. Böcker som jag skulle ha placerat mycket nära varandra hamnade ofta under helt skilda bokstäver - historia, antropologi, sociologi, det verkade mest ske på en slump. Eller som Myrdal klagade på samma fenomen: "Skönlitteratur om det är politik, biografi om det är roman." Det kan åtminstone inte bli sämre om läsarna får sortera själva.

Kommentar från Jan Wiklund, december 16, 2005 11:03 FM

Tänk då om universitetsbiblioteken kunde göra en Amazon och släppa in användarna som klassificerare/taggare i sina kataloger. Det kunde finnas en officiell SAB-klassning, utförd av KB/Libris/lokala UB samt tilläggsklassificeringar utförda av användarna. De senare skulle även kunna diskuteras/kritiseras i ett kommentarfält.

Gissar att det här aldrig kommer att inträffa i Sverige.

Kommentar från Gustav, december 16, 2005 01:23 EM

"Ord betyder ju ingenting egentligen...'socialdemokratisk' skulle lika gärna kunna heta 'lattjo' och 'partiledare' 'stare'. Exempel: [Göran Persson] är en lattjo stare. Skulle man då kunna säga." (Källa: wikipedia.)

Man måste väl åtminstone upprätta en lista över alla använda tags?

Kommentar från Bengt O., december 16, 2005 01:27 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter