Kommentarer: Besvär av datorarbete har elvadubblats

Det finns många orsaker till varför det kan vara så. En av som kan vara att den mängd datorarbete som en tjänsteman gör idag har ökata avsevärt. Säg att dom 15% som jobbade vid dator gjorde det i snitt 2 timmar om dagen, och dagens 89% gör det 4 timmar om dagen är ökningen inte 9-faldig utan 18-faldig. I timmar räknat, och om det är så har mijön förbättrats.

Annars kan det vara så att klagomål över andra områden har minskat drastiskt i samband med att arbetsuppgifterna har förändrats. Återigen kan det då vara att ökningen hos datoranvändare faktiskt är en förbättring.

Alternativt kan det vara så att tröskeln för vad som är besvär har minskat allt eftersom rapporter kommer i tidningar. Om det är orsaken tror jag också att det hara tt göra med en viss brist på tillfredställelse i jobbet, och om man då ser datorn som roten till det onda kommer man att hitta problem.

För att kvalificera mitt sista påstående, jag känner ganska många programmerare, och ännu fler datorentusiaster (jag är själv en), och i den gruppen vet jag nästan ingen som lider av "musarm" eller andra förslitningsskador, trots att som tillbringar betydligt mycket mer tid vid datorn än genomsnittet. Jag tror att om man inte trivs med datorn kommer man att få ont.

Kommentar från Henrik, november 10, 2005 09:33 EM

Henrik, här finns en del synpunkter att beakta:
http://kornet.nu/kognitionsergonomi.shtml

Kommentar från Henrik Sundström, november 11, 2005 05:46 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter