Kommentarer: Hive, inte high

Jag vet inte alls. Men jag kommer snarare att tänka på myrstackar och deras kollektiva "tänkande" än bikupor. Om detta finns det ett oerhört intressant resonemang om i boken Gödel, Escher Bach, ett evigt gylene band. Rekommenderas för läsning även om den nog är antikverad vid det här laget. Men du har väl tillgång till ett bra bibliotek?

Kommentar från Magnus Ljungkvist, september 26, 2005 09:37 FM

Svärm-hjärna?

Inte riktigt samma betydelse, en svärm uppstår spontant, lever en kort tid och försvinner sedan. Inte som en "hive" alltså.

Men den agerar som en individ trots att den består av tusentals individer. På så sätt är den lik en "hive".

Kommentar från Erik Starck, september 26, 2005 04:39 EM

Eller hjärn-svärm kanske?

Kommentar från jonas, september 26, 2005 04:46 EM

Inom programmering kallas den sortens program som består av små, små delar som interagerar just för "swarm intelligence". Och översätts på svenska med "svärmintelligens".
En sökning på begreppet landar naturligtvis i en blogg, det kanske inte är förvånande att det är Håkan Kjellerstrands:
http://www.hakank.org/webblogg/archives/000119.html

Han föreslår här nyordet "Sammansvärmning" som översättning av "Flash mobs". Det kanske fungerar också i det här sammanhanget?

Kommentar från Håkan (hakke), september 26, 2005 06:57 EM

Hive mind är vanligare.

Kommentar från David Weman, september 26, 2005 08:54 EM

Jag tror att man får välja att antingen ha en översättning som fångar likheten i begreppet, eller en som fångar betydelsen. "Hive mind"/"Hive brain" är i mitt tycke ett betydligt mer intuitivt begrepp än "svärmhjärna". "Svärmintelligens" är något bättre. Mer intuitiva begrepp vore kanske "flockintelligens" eller "gruppmedvetande"/"grupphjärna". Det låter dock väldigt New Age-aktigt. "Distribuerad intelligens" är nog det jag själv skulle välja, men det låter inte alls likt den ursprungliga engelska termen...

För övrigt är liknelsen mellan bloggosfären och ett "hive mind" inte alls så dum - även om jag skulle hävda att det handlar om flera "hive minds" i så fall.

Kommentar från Malin, september 27, 2005 11:05 FM

Misstänker att vi pratar om det forskningsfält som kallas för Kollektiv intelligens. Alltså torde översättningen bli "planetens kollektiva hjärna".

Kommentar från Daniel, december 2, 2005 10:21 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter