Kommentarer: Till bullbakets försvar, eller, hur man får ett mer läst intranät

Det är sorgligt när företag inte förstår vad ett levande diskussionsforum är värt. De är beredda att kasta bort något som är till 99 procent bra och 1 procent dåligt mot bättre vetande.

De borde vara glada att de anställda kommunicerar frivilligt. Kan de diskutera bullbak är inte steget långt till arbete.

På Aktieguiden lät vi medlemmarna starta i princip vilka grupper de ville (de måste hålla sig inom lagens gränser). Jag tror att det har varit livsviktigt för forumets överlevnad. Det får medlemmar att stanna kvar under tider när inget annat lockar.

Jag väntar fortfarande på att ett storföretag ska våga öppna ett diskussionsforum där kunderna fritt får diskutera företaget och dess produkter och där företagets personal är med i diskussionerna. Vilken styrka det skulle kunna bli.

Vänliga hälsningar

Niklas

Kommentar från Niklas Johansson, september 21, 2005 09:02 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter