Kommentarer: "Buggen" fyller år

Jag har lyckats paja två bärbara datorer bara genom att använda mjukvaran, det får väl räknas som rätt jobbiga buggar?

I anslutning till detta kan man väl nämna sekvensen i Space Balls där hjältarna 'jammar' fiendens radar med sylt. Kul återkoppling (tycker jag).

Kommentar från Aron, september 9, 2005 11:34 FM

Bugg är en dans för tusan!

Kommentar från Dr.Zyme, september 10, 2005 12:01 EM

Året är 1992. Jag sitter en natt i den urtråkiga engelska staden Bracknell och ska läsa in stationsdata i en telefonväxel som ska gå i drift fem dagar senare. Jag har ingen vana av att faktiskt sitta på plats och ladda in data, men har fått instruktioner av en engelsk kollega.

När jag är klar startar jag om växeln för att testa att allt gått bra. Hela maskineriet fastnar då i en loop av cykliska återstarter.

Klockan är tre på natten och kunden kommer om fem timmar. Jag kan inte gärna dra ur sladdarna så jag får ringa och väcka kollegan. Det visar sig att han precis hunnit somna efter en rejält blöt natt på krogen. Resten av natten sitter han bredvid mig i nerkissade byxor och sluddrar fram sina instruktioner.

Det var den absolut äckligaste upplevelse jag haft på en arbetsplats, men vi fixade buggen. Två dagar senare köps vår kund (Mercury) upp av ett amerikanskt bolag, nämligen det bolag vars växlar vi är på plats för att ersätta. De säger upp affären med omedelbar verkan. Växeln tas aldrig i drift.

Det var min värsta bugg. Slår du det Jonas? :)

Kommentar från Håkan (hakke), september 13, 2005 11:19 EM

Buggar är ju datorer. Utan buggarna hade det ju varit tråkigt med datorer ;)..

Kommentar från agaton, september 14, 2005 09:47 EM

En sorts bugg... Jag hjälpte till att ta fram en databas där forskare kunde registrera sig och lägga in vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Databasen hade ett enda fält för (efter)namn, som naturligtvis kopplades till alla artiklar - de skulle ju inte behöva skriva in det flera gånger.

Av olika skäl var dert nästan enbart kvinnliga forskare. Vad varken vi eller beställaren hade tänkt på var att många av dessa faktiskt bytte namn, därför att de gifte sig. Men då ändrades också författarnamnet i alla deras tidigare artiklar och avhandlingar ... vilket i praktiken gjorde dem omöjliga att hitta. Om de istället valde att stå kvar med sitt gamla namn gick det inte att koppla dem till rätt identitet på deras nuvarande arbetsplatser.

Det blev till att föra in nya fält i databasen, och mekanismer för att kunna ha både ett tidigare och ett senare namn...

Kommentar från jonas, september 18, 2005 11:17 EM

Undertecknad har ju en utlandsregistrerad bil men har vid ett par tillfällen fått anlita Bilia för smärre reparationsarbeten (t.ex. byte av strålkastarlampor vílket numera kräver specialverktyg och stor teknisk skicklighet.) Upptäckte rätt snart att det inte gick att boka tid via deras website eftersom bara svenska reg. nummer godkändes. Vid ett personligt besök framgick att inte heller tidsbokning på platsen var möjlig av samma skäl - mekanikern lovade emellertid på hederord att om jag kom vid en viss tid så skulle jag få hjälp då. Och så blev det också.

Emellertid räknar jag inte detta som en "bug", snarare ett ganska typiskt inskränkt perspektiv.

Kommentar från Bengt O., september 19, 2005 09:31 FM

Om Bengt O har en bil av typen skalbagge kanske den kan sorteras in under kategorin buggar ändå ;)

Kommentar från Håkan (hakke), september 20, 2005 12:01 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter