Kommentarer: Datoriserade journaler svåra att förstå

Mycket intressant som vanligt. En hastig morgontitt hos "Infontology" verkar visa att pdf-formatet är en av bovarna i dramat. Det tror jag gärna: obegripligt att ett så användarovänligt format kan leva och frodas.

Litet off topic kanske: Business Week (September 5-12, European Edition) berättar om ett stort ehandelsföretag som gick i konkurs efter att ha infört "a new wireless inventory system." Det är väl så att teknikerna styr och användare -för att inte tala om patienter, kunder, studenter, hyresgäster, väljare och andra marginella grupper - sällan blir tillfrågade.

Kommentar från Bengt O., september 3, 2005 08:02 FM

Pappersarbete är väl ett uttryck man ofta använder för allt administrativt jobb, både med datorer och med papper.

Läkarnas stora arbetsbörda med "pappersexercisen" beror även på ständiga organisationsförändringar inom vården, en övertro på besparingar som kan göras med nya tekniska system och alla nya regler och riktlinjer som politiker hittar på.

Jag tänker speciellt på alla olika intyg och remisser som vi patienter behöver. Vore toppen om doktorn hade tid att behandla oss i stället. ;-)

Kommentar från Hannelore, september 3, 2005 10:19 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter