Kommentarer: Skvaller är bra

Det tror jag inte ett dugg på :-)!

Kommentar från Kerstin, augusti 18, 2005 02:21 FM

Och varför inte det, om man får lov att fråga?

Kommentar från Thomas, augusti 19, 2005 10:24 EM

Det finns massor med fantasifulla förslag om varför vi utvecklade språket. Tror man på evolutionsteorin och jag råkar göra det, så ser jag inte att skvallrandet skulle vara en så viktig sak för överlevnaden att de som skvallrade mest fick flest överlevande avkommor. Att flockarna blev större innebar ju inte att det saknade individer att putsa dessutom.

Men huvudskälet till att jag inte tror på den här "förklaringen" är att jag tror att människan utvecklades i vatten och inte på savann och att det skedde en mängd förändringar i vår fysiologi i och med detta. När vi rätade upp kroppen, egentligen för simning, inte för att gå på land, kom bl.a luftstrupens läge att förändras och vår förmåga att behärska just ut- och inandning. Det fick som bieffekt att vi kunde börja uttala mer komplexa ljud och ljugdkombinationer. Skvallrandet kom nog därför efter talförmågan evolutionärt - tror jag :-) Elaine Morgan har skrivit flera böcker om detta bl.a. boken "Vattenapan", rekommenderas!

Ser vi till andra djur så brukar de ha tre typer av läten, parningsläten och varningsläten och lockläten till ungar. Jag skulle gissa att något av dessa områden var början till vårt språk efter att vi blivit bättre på att variera ljuden. Den som var bäst på att locka till sig en partner, eller att varna avkomman för faror (olika faror kräver ju olika åtgärder) fick en fortplantningsfördel framför andra.

Kommentar från Kerstin, augusti 20, 2005 12:12 FM

Den avgörande skillnaden för att kunna forma språket kom mycket senare än den eventuella Morganska vattenapan. Homo Sapiens Neandertalensis hade strupöppningen för långt upp (som ett spädbarn) för att kunna forma språket lika väl som Homo Sapiens Sapiens.
Det finns ju heller varken tillräckliga bevis eller motbevis för vattenapsteorin för att man skall kunna säga något bestämt. Skvallerteorin är väl varken bättre eller sämre. Vi kan ju se idag att kvinnor är starkare vad gäller språk än vad män är, så varför skulle det inte kunna vara så att det viktigaste är att hålla samman gruppen på spinnsidan.
Jag skulle nog iallafall hålla på informationsöverföring som den viktigaste uppgiften för språket. Och informationsöverföring i jägar/samlar-samhällen är historieberättande, där information är implicit.

Kommentar från Hans, augusti 22, 2005 09:05 EM

Nej, ingen teori om vår evolutionshistoria går att bevisa. De är alla teorier där man drar slutsatser om då utifrån vad man vet eller tror nu. Jag skrev just att jag TROR på en viss teori.

Vad gäller att kvinnor är bättre på det verbala så är det ju konstigt att det inte avspeglar sig i Nobellprisen i litteratur :-)! Så vad är bättre eller sämre i det avseendet - egentligen?

Kommentar från Kerstin, augusti 23, 2005 02:25 FM

Att litteraturnobelprisen går till män beror på att man använder en annan måttstock än den som språkforskarna använder. En måttstock som utgår från den västerländska litteraturtraditionen. Språkforskarna sysslar med allt i språket, så förutsättningslöst som möjligt.

Kommentar från Hans, augusti 23, 2005 08:28 FM

Personligen tycker jag att både aquatic ape-teorin och Robin Dunbars teori är tilltalande. Läs gärna Dunbars bok, Kerstin - den är mer seriös och tyngre i argumentationen/dokumentationen än mycket annan populärvetenskap.

Kommentar från jonas, augusti 23, 2005 09:44 FM

Jonas: Tack för tipset. Jag ledsnade nog på området för sådär en 5 år sedan efter att ha arbetat med det i så där en 25 år, så vad som kommit ut de senaste åren har jag inte läst, men jag får väl försöka få tag i den där boken, vad har den för titel?

Hans: Jaha ja, och språkforkare har då kommit fram till att kvinnor behärskar språket bättre än män? Undrar hur de kommer fram till det på ett helt objektivt sätt? Jag misstänker att det inte handlar om ren objektivitet här heller utan om att slänga till kvinnorna ett fläskben för att man för övrigt talar om för dem att de inte kan tänka logiskt och är usla på matematik. Men skvallra kan de :-) !

Kommentar från Kerstin, augusti 24, 2005 01:04 FM

Hans;
Kommer just att tänka på att de flesta evolutionsteoretiker och antropologer tycks anse att vi inte är i direkta ättlingar till Neandertalarna utan att våra förfäder (Homo Sapiens Sapiens) kom in i Europa och konkurrerade ut dem. Våra förfäder kanske stannade i vattnet mycket längre än Neandertalarnas förfäder, varför de senare inte klarade sig lika bra som våra förfäder :-)!

Kommentar från Kerstin, augusti 25, 2005 01:06 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter