Kommentarer: Dela bok-kommentarer med Flickr - hjälp till!

Intressant, men jag är inte helt hundra på att jag inte skulle hindras av den friktion som finns i denna användning av Flickr. Jag stryker under och skriver mycket i de böcker jag läser, så det skulle bli fråga om väldigt mycket fotande.

Därtill kommer ju aspekten att många förlag och författare inte skulle vara lika välvilliga som Larsmo och Ilshammar.

Det finns en typ av notapparat där samtliga noter finns i slutet av boken, ordnade efter kapitel och sida samt med ett par ords utdrag ur texten för att ange vad noten avser. Två böcker jag kommer på på rak arm som har denna typ är Albert Lazslo Barabasis ’Linked’ och nämnde Pinkers ’The Blank Slate’.

Om man tänker sig en tjänst där man matar in bok, kapitel, sida, utdrag plus sin annotering? Denna idé har jag lekt lite med ett tag. Främst för att kunna annotera webbsidor men det skulle fungera utmärkt att också annotera offlinetexter.

Kommentar från Peter Lindberg, juli 22, 2005 05:05 EM

Jag gillar idéen, men än sålänge tror inte på den. Det finns för mycket "teknik" i vägen.Scannrar, mobil, uppladdning mm.
Men, som jag brukar säga, det är bara teknik och det kommer att löser sig.
Problmet är om man är ute i *för* god tid med en god idé för den ett dåligt rykte och därmed segas ner även efter de tekniska förrutsättningarna är på plats.

Appropå Peters invändning:
Därtill kommer ju aspekten att många förlag och författare inte skulle vara lika välvilliga som Larsmo och Ilshammar.

Kan man inte se de annoterade sidorna som nya konstverk (som ett collage ung.) och därmed är upphovsrättsproblematiken löst :-)

Kommentar från mark, juli 22, 2005 09:41 EM

"Notsystemet" i Barabasis bok är helt åt skogen: det saknar ju notsiffror och därmed en exakt positionering! Man måste svepa med blicken över hela sidan för att därmed koppla samman referens och ställe. Ett mycket märkligt system.

Kommentar från Gustav, juli 23, 2005 12:13 FM

... men som annotering i det här syftet kanske det kan fungera.

Kommentar från Gustav, juli 23, 2005 12:17 FM

(Gustav: Jag tycker det beror lite på typ av bok om den sortens notsystem fungerar. När det gäller Linked så har jag för mig att det var rätt svårtillgänglig matte i noterna, så jag var glad att ha dem ur vägen och att kunna skumma igenom dem då och då samt efter att ha läst klart boken. I andra böcker har det varit bökigt att ständigt bläddra och kolla efter noter.)

Kommentar från Peter Lindberg, juli 23, 2005 09:02 FM

Peter: det jag opponerade mig mot i det här fallet var inte att det var slutnoter i stället för fotnoter i Barabasis bok. Snarare då att Barabasis notsystem inte har notsiffror, i varje fall inte i den utgåva av boken jag har. Det finns ingen anledning att inte ha notsiffror som på ett entydigt sätt länkar notens innehåll till ett exakt ställe i brödtexten. Enda anledningen jag kan tänka mig är att förlaget resonerar kommersiellt och är rädda för att det ska ge ett krångligt och akademiskt intryck och därför inte sälja så bra. Det borde inte Barabasi accepterat.

Kommentar från Gustav, juli 23, 2005 09:56 FM

Gustav: Jag tycker ett sådant notsystem har sin plats, men möjligen inte i fallet med Barabasi. Fördelen att inte ha notsiffror är ju att man inte stör huvudtexten med referenser till noterna. Antingen har man notsiffror och noterna i sidfoten, eller inga notsiffror och noterna i appendix.

Kommentar från Peter Lindberg, juli 23, 2005 06:47 EM

Peter: notsiffrorna upplever jag inte alls som störande. Tack och lov tycker så gott som samtliga författare och förlag inom den form av facklitteratur som står i mina bokhyllor likadant. Noter utan notsiffror är onödigt tidsödande att bena ut; ett trubbigt, luddigt, flummigt instrument: _det_ är störigt.

Kommentar från Gustav, juli 24, 2005 11:40 FM

Man är borta en vecka och så kommer det här! Superidé. Jag har funderat en del på Larsmos & Ilshammars bok under veckan då jag läste den, och just på hur mycket den skulle vinna på att vara fri och kunna annoteras på det sätt som du föreslår. (Jag har en hel del understrykningar och randanteckningar i mitt exemplar). Jag hade dock inte tänkt på Flickr som lösning och som ni andra påpekar är det ju inte idealiskt, men å andra sidan finns det inte så många alternativa lösningar (eller jo, det gör det väl) och Flickr är rätt bändbart för sånt här.

Men, det intressanta i sammanhanget är ju att Larsmo & Ilshammar publicerade hela sina bok på nätet under arbetets gång, men tog bort sidorna när boken publicerades i döda trän. Både förlaget och författarna borde bearbetas. Atlas skulle inte förlora några större intäkter tror jag, snarare skapa mer buzz. Och boken skulle bli bra mycket bättre än den är med kollaborativa marginalanteckningar. Den första boken släppt under en svensk Creative Commons-licens?

Kommentar från Erik, juli 24, 2005 07:53 EM

Mark/Peter: Det är förstås inte meningen att man själva ska scanna in eller fota sina boksidor. Förlaget ska naturligtvis tillhandahålla dem. Tänk Amazon + Flickr.

Just upphovsrätts- och kopieringsaspekterna är, som jag ser det, ytterligare ett skäl till att just bilder av boksidor skulle kunna accepteras, snarare än "riktig" text (t.ex. i en Wiki). Ren text är ju lätt kopierbar, kan importeras till andra program, kopieras och tryckas ut. Det är ju mycket krångligare att kopiera text från de fotografiska boksidorna, liksom att printa ut rubbet om de ligger som enskilda bild-sidor. Jo, man kan OCR:a etc, men man kan ju handkopiera fysiska böcker i kopiatorer också.

Kommentar från jonas, juli 26, 2005 02:23 FM

En annan syn på saken:

"Having to read a footnote resembles having to go downstairs to answer the door while in the midst of making love."
--Noel Coward

Kommentar från Henrik Sundström, juli 30, 2005 01:36 EM

Noël Coward hade helt klart inte läst Nicholson Bakers "The Mezzanine" som till säkert 40% består av fotnoter och är helt lysande.

Kommentar från John E Thelin, augusti 1, 2005 03:24 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter