Kommentarer: Den samlade effekten av oegennytta och egennytta

Jonas,

I agree completely with everythiing you are saying. There's so many examples already today, where this is working. I would add one component to you argument, that makes the argument even more compelling - The Speed of which other people can access the information you post.

When scientists were making research forty years ago, they communicated through written papers and live presentations. The lead time for one scientist to read what others had found out, must have been months if not years. And due to the formality of the communication, the individuals always waited until they had a complete solution before they published their result.

With Internet, the conclusions are not only published immediately, but also in early draft form, encouraging others to critically comment, and improve the theories and results, in addition to them using it for their own research.

One would think that this fundamental change in information distribution and handling, would already have shown some more significant improvements in research, but I have yet to see any scientific studies proving anything in that direction.

Kommentar från Mikke, juli 4, 2005 04:15 EM

Bra analys av bloggarnas ekonomiska effekter!

Du verkar dock ha missat en poäng i terminologin, nämligen externa effekter, dvs att det en person gör för sin egen nyttas (eller onyttas) skull påverkar andras nytta. Detta är egentligen essensen av vad bloggar handlar om, vilket också påpekas i texten. På detta sätt kan bloggaren jämföras med en konstnär som målar en tavla för sin egen skull, men som genom denna handling kan förgylla livet för massor av andra människor. Egennyttan innebär samtidigt gemensam nytta. I motsatsen kan ett företag för sin egen nyttas skull förorena tex ett vattendrag, och därigenom ge onytta till de som vill fiska och bada i vattendraget. Dock är det högst frivilligt att läsa en blogg, varför det alltid innebär nytta för omgivningen!

Kommentar från Daniel Larsson, juli 4, 2005 04:49 EM

Daniel, Micke - tack för tilläggen!

Kommentar från jonas, juli 4, 2005 07:14 EM

En företeelse som vi ofta framhåller som väldigt typisk för Sverige är ju folkrörelserna. Många människor som tillsammans bidrar till en ökad nytta för varandra i form av bildning, nykterhet, frälsning eller inflytande på arbetsplatsen. Ibland drivna av egennytta och ibland av altruism.

Vet vi hur mycket eller lite dessa påverkat vår utveckling? Och kan man dra paraleller till nätburna folkrörelser?

Kommentar från Håkan (hakke), juli 4, 2005 07:19 EM

Min blogg har ju undertiteln "accelererande förändring i en global ekonomi". Jag filar på tanken att formulera accelerationen som:

[antalet människor som är uppkopplade] x [hastigheten med vilken de är uppkopplade]

Där hastigheten inte riktigt har med bandbredd att göra utan med hur pass snabbt man kan ta till sig information. Internet är sas snabbare med Google än utan. De sociala verktygen är alla acceleratorer.

Lösa tankar än så länge. Får se vart det leder. Skrivit lite mer här:
http://framtidstanken.com/index.php?p=420

Kommentar från Erik Starck, juli 4, 2005 08:39 EM

I read over at Emma, this:

http://www.supertrevligt.com/mine/arkiv/2005_07_01_arkiv.htm#112051004416124815

This guy obviously hasn't understood anything.

Mikke

Kommentar från Mikke, juli 5, 2005 02:12 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter