Kommentarer: Pullman om Sverige

Visst är svenskar bra på engelska, men problemet är att de generellt inte alls är så bra på det som de själva tror. Det leder till en massa knepigheter från det som direkt påverkar mig (att alla tror att de kan bli översättare) till en hel del felkommunikation åt båda hållen.

Kommentar från John E Thelin, juli 5, 2005 01:09 FM

Ett problem med svenskan kontra engelska är bristen på facktermer. Är du till exempel naturvetenskaplig forskare, tekniker eller liknande så finns helt enkelt inte terminologin du behöver för att kunna diskutera ditt arbete på professionell nivå.

Relaterat är att publiken för artiklar och böcker inom sådan forskning är väldigt liten i Sverige - alltför liten för att man ska kunna upprätthålla en högklassig dialog inom ämnesområdena. I många specialämnen behöver du inte skriva en artikel för att nå andra verksamma i Sverige - det räcker med ett konferenssamtal.

Något så enkelt som antalet språkaktiva är den grundläggande skillnaden gentemot till exempel Tyskland eller Japan. Där har man befolkningsunderlaget för att översätta nästan allt och man har en rimligt stor publik även för de mest specialicerade forskningsområdena. Baksidan ligger dels i att du inte når foskargrupper i resten av världen (något som är allt viktigare), och att man inte är alls lika bra på att uttrycka sig på andra språk när man faktiskt ändå behöver. Det bidrar till att till exempel Japanska forskningsresultat inte fullt ut får samma genomslag som resultat från små länder som Sverige (eller engelskspråkiga länder så klart).

Kommentar från Janne, juli 5, 2005 03:54 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter