Kommentarer: Ännu ett system som misshandlar användarna: Kbok

Det finns en mångfasetterad flora av orsaker till att det blir som det blir vid uppköpande av nya system för databehandling. Men då jag arbetar som systemtekniker har jag sett åtminstone hur en del problemen för användarna har skapats.

För det första är uppköparna inte kompetenta nog att göra uppköpen. För att kunna göra det räcker det inte med att prata med dem som ska använda systemet och vad de eventuellt önskar. Det krävs djupa insikter i vad det är för typ av uppgifter som ska behandlas och vad min vill få ut av det. Till det kommer att man måste ha kunskaper om hur sådana datasystem fungerar på ett ganska djupgående plan.

Oftast finns motstridiga önskemål om vad man ska få ut av systemen mellan ledning och dem som ska använda systemet.

Ledningen försöker få ett expertsystem som ska ge dem all möjlig typ av statistik, som både försvårar arbetet i systemet och gör det ineffektivt.

När systemen köps upp vänder man sig ofta till ett dataföretag som ska utveckla ett system från början, eller bygga om ett befintligt att passa de egna önskemålen. Det blir oerhört både dyrt och fullt med buggar.

När man så har beställt ett system av en leverantör, är kravspecen aldrig komplett - de har inte tänkt färdigt före uppköpet - vilket ger ständiga modifieringar under införandet.

Ledningen förstår nästan aldrig behovet av en grundlig utbildning för dem som ska hantera systemet.

Det är oftast programmerarna som utformar gränssnittet för användarna, de har noll koll på hur ett sådant ska se ut.

Det finns fler orsaker, men de här tror jag personligen är de viktigaste.

Kommentar från Nisse Lovemyhr, juli 22, 2005 11:04 FM

Eftersom jag jobbat i AB Kyrkan så kan jag lugnt påstå att Kbok inte fungerat någon gång... Problemet är inte applikationen (som visserligen suger) utan att kyrkan är fullkomligt inkompetenta på att köpa datorer, program etc...

Kommentar från N|., juli 23, 2005 10:55 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter