Kommentarer: "Mer komplicerad datoradminstration" minskar effektiviteten inom sjukvården

Jag ser tyvärr väldigt mycket av detta, hur det bara blir allt krångligare. Allt tacksammare blir jag över att jag som privat verksam läkare har kunnat välja ett mycket enkelt journalföringssystem - mest bara för löpande text, som hjälper mig att snabbt ta fram senaste anteckningen om patienten, när hon eller han ringer på telefontiden - som inte ger en massa onödiga finesser. Tidbokning till exempel, sköts mycket bättre i en gammaldags kalender, där man kan sätta in lösa lappar och gem och vad man vill som håller ordning på det hela. Så fram för förenkling, använda datorn bara till det som den är bäst på! Bort med tekniskförtjusta och okunniga administratörer!

Kommentar från Malcolm, juni 17, 2005 11:38 FM

Man undrar varför politiker och chefer, som ofta gillar storskaliga systemlösningar, aldrig lär sig att fråga dem som ska jobba med de nya datasystemen. Det kan väl inte vara någon överraskning längre att datorer inte bara sparar tid utan också är tidstjuvar och kräver mycket kom-igång-hjälp.

Men det är nog inte lika lätt att rationalisera och sparka administrativ personal, till exempel läkarsekreterare inom sjukvården, om man gör kalkyler som tar hänsyn till all datoradministration.

Kommentar från Hannelore, juni 20, 2005 02:32 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter