Kommentarer: Journalism vs bloggning: vem känner sig hotad?

Det verkar som det finns motsättningar från bäggge håll vilket är litet tragiskt för jag tror att båda har att vinna från varandra. Dessutom tror jag att blogg kommer bli en del av media och också en del av publikens media. Nu har plötsligt mottagare blivit avsändare.

Nu finns det möjlighet till kommunikation. Vi får hoppas att MSM inser potentialen och drar nytta av möjligheterna istället för att försöka racka ner.

Jag hoppas att MSM börjar länka till sina källor i de fall det går det tycker jag skulle vara intressant.

Kommentar från Bengt, juni 1, 2005 07:09 FM

Åtminstone när det gäller länkandet är de norska tidningarnas webbutgåvor bättre än de svenska dito - se till exempel hur Dagbladet.no länkar till andra tidningar: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/05/31/433366.html

Kommentar från Stefan, juni 1, 2005 08:39 FM

Just bloggarnas vana att länka till sina källor brukar jag anföra som ett av de bästa funktionerna i bloggar jämfört med vanliga medier.

Det utnyttjar ju internets unika inneboende styrka, och öppnar för nya kontakter och vidgat vetande, precis som när man slår upp ett ord i en vanlig uppslagsbok och hittar andra intressanta ord när man bläddrar och läser referenser.

Kommentar från Henrik Ahlén, juni 1, 2005 10:34 FM

Framtidens journalistik kommer att bygga på en två-vägs-kommunikation med tittarna/lyssnarna/läsarna. Dan Gillmor (http://bayosphere.com/blog/dangillmor) är en av flera som predikar om framtidens journalistik, inte minst i hans bok "We the Media" (http://wethemedia.oreilly.com/) som är väl värd en genomläsning.
Men det kommer säkert att ta ett antal år innan journalisterna och mediaföretagen har vågat ta steget att starta en dialog med "sina kunder". Traditionen är gammal med en-vägs-kommunikationen, uppifrån och ned, "vi/jag skriver och du/ni läser".
Själv hoppas jag mycket på framtidens journalistik och det är först nu som vi har redskapen i våra händer.

Kommentar från Jan Bjerkesjö, juni 1, 2005 02:47 EM

För bara några veckor sedan visste ingen av mina vänner vad en blogg var. Nu har de en vag aning om att det är något journalister gör på nätet. Att de själva skulle kunna ha en blogg att skriva på har de inte förstått.

Men problemet är ju också: hur skall man hinna läsa? Det finns ju också annat i livet. Att bloggen ger referenser är ju utmärkt, jag har hittat mycket den vägen, men att gräva sig ner djupt kräver tid. Därför tror jag inte att bloggens största tillgång är dokumenterandet (med länkar) utan det personliga tilltalet. Och att länkar väljs ut med omsorg. De får inte vara för många.

Malcolm

Kommentar från Malcolm, juni 2, 2005 10:31 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter