Kommentarer: Mer om bloggar som universalverktyg

Det är ju så mycket man kan använda publiceringsverktyget annat än att skriva dagbok på nätet...

Det är viktigt att man inte låser in verktyget till ett användningsområde. Så att man inte missar möjligheterna med bloggar.

Kommentar från Bengt, april 7, 2005 10:34 FM

Ytterligare ett sätt att använda bloggar på...
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4421437.stm

Kommentar från Bengt, april 8, 2005 10:19 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter