Kommentarer: Tsunamin blottade myndigheternas förlorade informationsövertag

Också här i Finland var privata webbsidor och webbloggar de snabbaste informationskällorna då det gällde information om de turister som klarat sig. Dykbloggen http://sukellus.fi arbetade tillsammans med finska dyklärare i Thailand och gjorde listor över de överlevande man hittade eller stötte på. Mera info t.ex. i HS-International Edition:
http://www.helsinginsanomat.fi/english/article/1101978179423

Dataombudsmannen (http://www.tietosuoja.fi/1559.htm) verkade vara smart och meddelade att han inte kommer att klaga, fastän rapporterandet evetuellt kan tolkas vara i strid med personuppgiftslagen. Han ansåg det vara viktigare att vänner och släktingar i en krissituation får information.

Kommentar från Peter Löfgren, januari 5, 2005 02:30 EM

Mycket bra inlägg, tycker jag.

Givet USAs tidigare strävanden att kontrollera nyhets- och bild-flöden från konflikter i Världen kan man också vänta sig motkrafter mot detta snabba och oreglerade informationsflöde, tyvärr.

Kommentar från Simon, januari 5, 2005 03:34 EM

Fast Simon. Redan i det pågående kriget i Irak så har det startats flera bloggar. DEt finns både skildringar inifrån landet och färska bilder på nätet på det sättet. DEt går nog inte att stänga av med mindre att man slår ut hela telekommunikationsnätet.

Kommentar från Jinge, januari 25, 2005 02:47 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter