Kommentarer: Finska vinterkriget 65 år idag

Gerillataktik/krigföring innebär att fienden vunnit och erövrat det territorium man slåss på, och att de egna styrkorna är mycket irreguljära. Några exempel på detta är Titos partisaner (även om han inte var den ende partisanledaren).

Finnarna slogs däremot på territorium, utan att ha förlorat och med sina reguljära trupper. Det var helt enkelt innovativ taktik, precis som de tyska luftlandsättningstrupperna eller brittiska SAS.

Kommentar från Oscar, december 1, 2004 09:29 FM

Okej; gerilla-liknande kanske man kan säga? "Rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall ... Gerillakrigföring är den i militär styrka underlägsnes metod" (ne.se)
Ryska soldater som så småningom nedtecknade sina minnen från vinterkriget upplevde det verkligen så. Man anfölls helt oväntat av folk man inte såg, som sedan var som uppslukade av skogen.
Fast visst hade de två krigen också andra inslag, med befästningar och mer konventionell strid.

Kommentar från jonas, december 1, 2004 10:20 FM

Seså, spring nu iväg och hyr filmen "Framom främsta linjen" som släpps på DVD idag (1 Dec).

http://www.framomframstalinjen.fi/

Det blir lätt min onsdagsförströelse iallafall.

Kommentar från Jonathan, december 1, 2004 01:09 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter