Kommentarer: Digitala tuvor får lassen att vingla

Ytterligare ett närhetsfenomen: Trafikmärken används ofta symboliskt på webben. Så varningstriangeln kan lika gärna röra trafikinformationen som felmeddelandet.

Kommentar från Tommy, oktober 21, 2004 02:47 EM

För den som är djupare intresserad av gestalt-lagar, som närhetslagen, kan man rekommendera Symmetry, causality, mind av Michael Leyton. Där reducerar författaren gestaltlagarna till kognitionens strävan efter att förklara allting utifrån en konstruerad kausalitet: man konstruerar "den enklaste kausala historia" som skulle kunna generera det fenomen man tittar på. Likadant förklarar Leyton mycket av den övriga perceptionen: när vi tittar på ett pappersark som ligger på bordet framför oss är det ju egentligen oftast nån sorts snett parallellogram som ögonen "ser". Men vi tolkar det i stället som en enkel geometrisk figur som har genomgått en "historia" av geometriska transformationer. Det här låter kanske abstrakt, men känns ganska konkret när man kommer in i resonemanget i boken...

Kommentar från Simon, oktober 24, 2004 11:18 FM

Tack Simon! Boken är på väg hit till hönshuset från amazon (bara 3 ex kvar!). För den som också blir intresserad nås boken via denna adress: http://tinyurl.com/563em

Kommentar från jonas, oktober 24, 2004 11:42 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter