Kommentarer: Kontextens betydelse: 2

En sak jag kommer att tänka på är hur jag kan sitta i ett rum fullt av sorl och ändå fokusera på min uppgift. På senare tid har jag suttit mycket på kaféer och kunnat arbeta utan problem trots olika diskussioner vid borden intill, samt musik ur högtalarna, scener som utspelas runtomkring och utanför på trottoaren.

Nyss hade jag som bordsgranne på kaféet där jag sitter åtta byggnadsarbetare som var ganska högljudda, men jag hade inget problem att läsa din text och fundera på en kommentar.

När jag har suttit i kontorslandskap, med musik i bakgrunden, har jag många gånger blivit väldigt frustrerad och inte kunnat koncentrera mig alls. Då har det pågått diskussioner runtomkring där jag hört båda sidor av samtalet, men ändå sugits in och kommit på mig med att sitta och lyssna i stället för att arbeta.

Någonstans har jag läst att kontorslandskap fungerar när människor med samma arbetsuppgifter sitter tillsammans, vilket förefaller märkligt. Om diskussionerna runtomkring är om det jag arbetar med, hur kan jag koppla bort dem? Borde inte diskussioner om saker utanför mitt ansvarsområde vara lättare att koppla bort? Samtidigt tycker jag att det verkar stämma. Jag tycker jag oftare stört mig på samtal mellan personer med andra arbetsuppgifter än jag.

Jag tycker också det låter rimligt att samtal mellan två parter där man bara hör den ena är engagerande (irriterande, för vissa) eftersom det blir ett mysterium vad som diskuteras. Men "information" kan vara störande även om det finns sammanhang.

När en radio står på (med ett "talat" radioprogram) borde allt sammanhang finnas där, men det kan ändå bli en distraktion. På något sätt är det ett sammanhang som kräver mitt engagemang. Det uppstår en konflikt mellan sammanhang. Jag tror jag har generellt har lättare att koppla bort ett samtal mellan två personer vid ett grannbord på ett kafé än om samma samtalsämne avhandlas av ett radioprogram.

Kommentar från Peter Lindberg, oktober 12, 2004 09:58 FM

"Vad som sades strax innan, och vad som vi vet eller väntar oss ska följa därefter."

Häromdagen fick jag ett mail från en kund, ungefär en timme *efter* vi haft ett telefonmöte med den kunden.

"Vicke nummer ida" löd texten.

Nummer? Projektnummer? Veckonummer? Kom vi inte fram till allt sånt på mötet? Dagens datum måste han väl för sjutton kunna ta reda på själv? Syftade han på Vickan? Hon är väl inte med i det här projektet?

Ägnade en halvtimme åt "vad sjutton menar han, och hur pinsamt vore det att fråga?" innan jag insåg att han skickat mailet i god tid *innan* mötet, och alltså bara undrade vilket telefonnummer vi skulle använda för mötet vi just haft.

Kommentar från Fredrik, oktober 15, 2004 02:20 EM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):




Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter